VZOROVÁ ÚČTOVÁ OSNOVA
ROZVAHA A VÝSLEDOVKA 2004

Zveřejněno s laskavým souhlasem nakladatelství SAGIT dne 5.4.2004

Ing. Dagmar Procházková, Tomáš Líbal, Ing. Pavel Vlach


OBSAH

 1. 1.   ÚVOD
 2. 2.   SEZNAM PŘEDPISŮ, ZKRATKY
 3. 3.   VZOROVÁ ÚČTOVÁ OSNOVA „DELFÍN 2004“
 4. 4.   KOMENTÁŘ KE ZMĚNÁM PRO ROK 2004
  1. 4.1. NOVÉ ÚČTY
  2. 4.2. PŘEJMENOVANÉ ÚČTY
  3. 4.3. ZRUŠENÉ ÚČTY
 5. 5.   USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK 2004
 6. 6.   USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU PRO ROK 2004
 7. 7.   USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK 2004 - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ
 8. 8.   USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU PRO ROK 2004 - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ
 9. 9.   USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY - ÚČELOVÉ ČLENĚNÍ
 10. 10. SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA
 11. 11. PŘEHLED ČÚS A NAHRAZENÝCH USTANOVENÍ OPATŘENÍ MF
 12. 12. CITACE NĚKTERÝCH USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ K 1.1.2004