2. SEZNAM PŘEDPISŮ, ZKRATKY


V této části jsou uvedeny účetní předpisy, které regulují vedení podvojného účetnictví podnikatelů v roce 2003 a 2004:
Předpis Zkratka, zkrácený název
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění zákonů č. 117/1994 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 492/2000 Sb. a č. 353/2001 Sb., č. 575/2002 Sb. a č. 437/2003 Sb. ZoÚ
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ /1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb. Vyhláška
České účetní standardy pro podnikatele (č. 001 až 023) - platnost od 1. 1. 2004 ČÚS
Opatření MF čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele - platnost do 31. 12. 2003 Postupy účtování
 


Kapitola: 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   zpět na obsah