4.3 ZRUŠENÉ ÚČTY


Účet Delfín 2003 Delfín 2004 Důvod změny
118 Poskytnuté zálohy na materiál - Obsahová náplň tohoto účtu je plně přenesena na nově zřízený účet 151. Blíže viz subkapitola 4.1. Nové účty
128 Poskytnuté zálohy na zvířata - Obsahová náplň tohoto účtu je plně přenesena na nově zřízený účet 152. Blíže viz subkapitola 4.1. Nové účty
138 Poskytnuté zálohy na zboží - Obsahová náplň tohoto účtu je plně přenesena na nově zřízený účet 153. Blíže viz subkapitola 4.1. Nové účty
Komentář: S ohledem na nově zřízenou účtovou skupinu 15-Poskytnuté zálohy na zásoby, kam byly přesunuty poskytnuté zálohy na zásoby, dosud účtované na účtech 118, 128 a 138, bylo nutné tyto účty zrušit.
 
Kapitola: 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   zpět na obsah