Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Květen 2004 metodika DPH

Nová verze programu

Nahoru
DPH legislativa
Učetnictví nové vlastnosti
Sklad nové vlastnosti
Obecně nové vlastnosti
Opravník oblíbených omylů
Nové DPH-první pohled
Změny v programu

Unor 2006 opravená verze
Leden 2006 Nová verze
Leden 2006 Legislativa
Říjen 2005 nová verze
Unor 2005 Nová verze
Leden 2005 Nová verze
Leden 2005 Daňový bonus
Květen 2004 metodika DPH
Březen 2004 Nová verze
Leden 2004 Nová verze
Leden 2004 Legislativa
První instalace
Tisk pod Windows
Známé problémy
Historie úprav
Prosinec 2003 nová verze
Listopad 2003 Špatné zprávy
Listopad 2003 Padesátníky
Leden 2003 Nová verze
Prosinec 2002 Připravujeme
Roky 1999-2002
Odkazy

Základní postupy po novele DPH


Některé časté dotazy jsou zde.

Jak nastavit program po instalaci nové verze:

 • Zkontrolujte si parametry firmy (Pomocné - Parametry firmy), zejména nastavení měn pro DPH (obvykle PH22 a PH05), vlastní měny evidence (KC, CZK apod.) a označení tuzemska dle číselníku států (obvykle CZ) .
 • Ověřte si nastavení měn, zejména PH22 - měla by obsahovat dva záznamy, jeden bez uvedení dne platnosti s hodnotou 0,22, druhý s platností od 1.5.2004 a hodnotou 0,19. Obdobně zkontrolujte měnu PX22. Nové měny PH19, PX19  můžete vytvořit, ale není to nutné. Z historických důvodů ponechávám stávající označení, i když přesnější by bylo něco jako "ZAKL" a "SNIZ".
 • Ověřte si v adresáři, zda se správně převedla DIČ a zda se správně nastavily příznaky "plátce DPH", stát a označení tuzemska. Pokud obchodujete s partnery v EU, je nutné u jejich adresy nastavit příznak "EU" ručně.. Dič se převede jen v případě, že je v adrese ve starém tvaru 123-12345678..., jinak je nastaven příznak "Neplátce".
 • Pečlivě zkontrolujte vlastní adresu *FIRMA, případně vlastní adresy provozů.
 • Nové účty 343 ... zavádějte jen ty, co budete potřebovat. Podrobná analytika je velmi rozsáhlá a většinu nikdy nepoužijete.
 • Další informace jsou zde obecně, pro účetnictví a pro sklad.

Co je ještě provizorní:

 • Fakturace z účetnictví používá staré DIČ, bude nahrazena. Provizorně lze opravit v adresáři v kolonce "Staré DIČ".
 • Účetnictví neumí nové přiznání DPH.
 • Ve skladu nejsou upraveny sestavy pro nové karty záloh - pracuje s nimi obvykle jako se službami.

Analytické účty 343 po novele DPH

Účty jsou tvořeny tak, aby pokud možno nevznikala kolize s dosavadními analytikami. Nejvíce používané analytiky jsou zachovány.

Koeficient pro krácení odpočtů bude nutno spočítat ručně a zadat do parametrů účetnictví. Standardně bude nastavena hodnota 1 - plný nárok.

Označení účtů: (Tuzemsko - Členské státy - třetí země - směs) - (Povinnost a odpočet - Občasné úpravy) - (Nejvíce používané, nepovinné a zrádné)

Povinnost přiznat daň

Členění podle sazby a charakteru:

Účet Str. Měna Popis
343 31x Dal PH22 Plnění tuzemská 19%
343 32x Dal PH05 Plnění tuzemská 5%
343 331 Dal PH22 Zboží z EU 19%
343 332 Dal PH22 Zboží z EU zaslané 19%
343 333 Dal PH22 Posk.služby osobou z EU 19%
343 334 Dal PH22 Pořízení dopr. prostředku z EU od plátce
343 335 Dal PH22 Dovoz zboží Jen pokud nebyla dph vybrána celnicí
343 336 Dal PH22 Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani
343 337 Dal PH22 Pořízení dopr. prostředku z EU od neplátce
343 34x Dal PH05 Obdobně pro sníženou sazbu


Nárok na odpočet daně

Účty jsou členěny podle sazby a charakteru nároku a dále podle toho, zda je nárok kompletní, žádný či bude krácen.

Členění podle sazby a charakteru:

Účet Str. Měna Popis

343 11x

 MD  

Nárok tuzemsko 19%

343 12x

 MD  

Nárok tuzemsko 5%

343 13x  MD   Nárok zboží EU 19%
343 14x  MD   Nárok zboží EU 5%
343 15x  MD   Nárok EU služby 19%
343 16x  MD   Nárok EU služby 5%
343 17x  MD   Nárok služby registrovaná zahraniční osoba 19%
343 18x  MD   Nárok služby registrovaná zahraniční osoba 5%
343 21x  MD   Nárok dovoz zboží 19%
343 22x  MD   Nárok dovoz zboží 5%
343 23x  MD   Nárok při pořízení dopr. prostředku EU od plátce
343 27x  MD   Nárok při pořízení dopr. prostředku EU od neplátce

Členění podle výše nároku:

Účet Str. Měna Popis
343 xx0 MD PX22, PX05 nárok na odpočet nekrácený
343 xx1 MD PX22, PX05 nárok na odpočet nekrácený
343 xx4 MD PX22, PX05 nárok na odpočet krácený
343 xx5 MD PX22, PX05 nárok na odpočet krácený - investice. Není nutné odlišovat pro běžnou práci s DPH, je ale potřebné oddělit pro ocenění nového majetku.
343 xx8 MD Nula bez nároku - účtuje se jen základ bez DPH. V přiznání DPH se vůbec neuvádí


Osvobozená plnění (s nárokem i bez nároku)

Účet Str. Měna Popis
343 431 Dal Nula Dodání zboží do EU
343 434 Dal Nula Dodání dopr. prostředku do EU plátci
343 437 Dal Nula Dodání dopr. prostředku do EU neplátci
343 450
343 451
Dal Nula Vývoz zboží
343 470
343 480
343 481
Dal Nula Ostatní osvobozená plnění s nárokem na odpočet

Doplňující údaje pro výpočet koeficientu pro krácení:

343 621 Dal Nula Uskutečněná plnění osvobozená bez nároku na odpočet započítávaná
343 625 Dal Nula Uskutečněná plnění osvobozená bez nároku na odpočet nezapočítávaná do koeficientu
343 631 Dal Nula Další plnění s nárokem na odpočet, jinde nezahrnutá
343 635 Dal Nula Plnění s nárokem na odpočet nezapočítávaná do koeficientu. POZOR. Zde bude údaj uveden podruhé, protože poprvé bude zahrnut již v některém z ostatních účtů. Pokud ne, uvede se na účtu 343 631 i 343 632.


Ostatní analytiky 343 xxx

Účet Str. Měna Popis
343 351 Dal PH22 Vrácení daně 19%. Účtujte na stranu Dal zápornou částkou.
343 352 Dal PH05 Vrácení daně 5%
       
343 721 MD ??? Odpočet DPH při změně režimu - plný nárok
343 722 MD --- Vypořádání odpočtu daně za rok
343 723 MD ??? Úprava odpočtu daně § 78
343 724 MD ??? Vyrovnání odpočtu daně § 79
343 725 MD ??? Odpočet DPH při změně režimu - krácený
343 731 Dal ??? Vypořádání daně na výstupu § 91
       
343 611 Dal ??? Ostatní plnění, která nejsou zdanitelná
343 810   -- Platby DPH (vyrovnání s FU)
       
       

Časté dotazy

Je nutné na dokladech uvádět jednotkovou cenu a množství?

 • Jednotkovou cenu ano ve smyslu zákona. Dle §4 1 b) je jednotkovou cenou "cena za měrnou jednotku množství zboží nebo cena za službu anebo nemovitost". Tedy: Pro službu je jednotkovou cenou cena služby.
 • Množství není explicitně povinnou součástí dokladu. Nicméně často vyplývá z logiky jednotkové ceny zboží a obecného určení předmětu a rozsahu plnění.

Jak účtovat zdaněné zálohy:

Například takto:

 • Založte účet 324 111 "Zálohy ke zdanění" a účet 324 222 "Zálohy po zdanění"
 • Přijatou platbu zálohy zaúčtujte MD 211, resp. 221 proti Dal 324 111.
 • Vystavte fakturu s textem přibližně "Vaše přijatá záloha na ..... základ ...." a nastavte pro zálohu DPH nebo DPH spočítejte jinak (vždy jste povinni odvést DPH, daňový doklad jste povinni vystavit jen někdy).
 • Vypočtenou daň a zálohu bez daně zaúčtujte MD 324 111 proti 343 3xx a 324 222.
 • V případě dříve vystavené proforma faktury můžete buď - vůbec ji neúčtovat, nebo - zaúčtovat ji jako 311 MD proti 324 111.
 • Před přiznáním DPH musí být účet 324 111 Zálohy ke zdanění nulový.

Jak opravit sazbu DPH na již existujícím dokladu:

Pokud je doklad zaúčtován, tak to nejde. Jinak lze řádek s DPH smazat a napsat znovu, sazba se dosadí podle datumu "Kedni".

Co s pozdě došlými fakturami:

 • Běžný postup - datum "Kedni" zadejte podle DUZP a "Období DPH" nastavte do měsíce, kdy uplatníte odpočet. (Nové přiznání DPH nemá kolonky pro vrácení daně v původní sazbě. I když uděláte pro zbytky staré daně zvláštní účet, v přiznání se to nepozná)
 • Pokud chcete nebo musíte použít datum "Kedni" novější, použijte pro DPH měnu "PX22" a daň i základ zadejte "ručně". Program Vás upozorní na rozdíl, ale je to v pořádku.

Změní program sám sazbu na skladových kartách?

Jak kdy.

 • Pro přechod z 22% na 19% reaguje podle datumu zdanitelného plnění, sazba se nastaví sama.
 • Pro přechod z 5% na 19% musíte změnit sazbu sami.