Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Leden 2005 Nová verze

Daňové zvýhodnění legislativa

Nahoru

Unor 2006 opravená verze
Leden 2006 Nová verze
Leden 2006 Legislativa
Říjen 2005 nová verze
Unor 2005 Nová verze
Leden 2005 Nová verze
Leden 2005 Daňový bonus
Květen 2004 metodika DPH
Březen 2004 Nová verze
Leden 2004 Nová verze
Leden 2004 Legislativa
První instalace
Tisk pod Windows
Známé problémy
Historie úprav
Prosinec 2003 nová verze
Listopad 2003 Špatné zprávy
Listopad 2003 Padesátníky
Leden 2003 Nová verze
Prosinec 2002 Připravujeme
Roky 1999-2002
Odkazy

Daňové zvýhodnění, fakturace a drobná vylepšení

Podstatné novinky byly zveřejňovány během roku. Nyní jsou hotovy mzdy, nový modul pro fakturaci a menší novinky. 

Novou verzi stahujte v sekci Download.


Mzdy - daňové zvýhodnění

Nastaví se samo podle odpočitatelné položky na dítě. Odpočitatelné položky nemusíte mazat, program je v roce 2005 ignoruje.

  • Ve mzdách je zapracováno daňové zvýhodnění. Při přechodu na nový rok bude automaticky nastaveno daňové zvýhodnění v kartách, které mají odpočitatelnou položku na dítě. Program použije odpočitatelnou položku nebo zvýhodnění podle období, které se zpracovává.
  • V parametrech a měsíčních konstantách přibyla minimální mzda pro daňové zvýhodnění. Nastaví se automaticky na 7185Kč.
  • Nárok na bonus program určí sám pouze pro zdanitelný příjem nad měsíční výší minimální mzdy. V ostatních případech Vás požádá o schválení. Pokud odpovíte "Nevím", není možné měsíc uzavřít. Program se ptá pokaždé, když dojde ke změně zdantelného příjmu, pokud je pod minimální mzdou.
  • Jsou upraveny výplatnice, přehled pro účetnictví a hlášení o zálohách.
  • Je připraveno roční zůčtování. 

Jiné novinky ve mzdách

  • Nová sestava "Výpočet dávek" s podrobným rozpisem stanovení nemocenských dávek. Stávající tisk nemocenských byl po novele na začátku roku nedostatečný, jak se ukázalo při některých kontrolách.

Nová fakturace

V řadě firem již tento modul pracuje. Nová fakturace dovoluje kromě plného využití nové legislativy DPH také faktury v cizí měně, mimo území ČR, využití více řad a proforma faktury.

Možná oceníte také možnost opakovaného vystavování podobných faktur v předem určených termínech.

Nový modul fakturace je popsán zde. S dřívější fakturací nesdílí kromě číselné řady žádná data.

Ostatní změny

Účetnictví

V sestavě "Přiznání DPH" přibyla varianta Výpočet koeficientu. Pokud se vás týká, pozor na legislativu a zejména přechodná opatření.

Majetek

Zavedena šestá odpisová skupina. Změny odpisových sazeb dle poslední novely (pokud vím, ještě nevyšla ve sbírce) zahrnuty zatím nejsou.