Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Sklad nové vlastnosti

 

Nahoru

DPH legislativa
Učetnictví nové vlastnosti
Sklad nové vlastnosti
Obecně nové vlastnosti
Opravník oblíbených omylů
Nové DPH-první pohled
Změny v programu

Změny v práci se skladem


Základní vlastnosti

 • Sklad automaticky nastavuje sazbu DPH a případně i kurz měny podle datumu "Kedni". 
 • Sklad automaticky nastavuje režim daně:
  • Tuzemsko je veškerý prodej firmám s tuzemským DIČ
  • Prodej do EU plátci, pokud podle DIČ má příjemce sídlo v zemi EU
  • Vývoz, pokud má příjemce sídlo mimo EU (zde se nerozlišuje, zda je plátce)
  • Prodej zboží do EU neplátci, pokud příjemce má sídlo v zemi EU, ale není plátce. Sklad prodej zdaní stejně, jako by šlo o tuzemsko.
 • Jsou upraveny veškeré doklady dle nové legislativy. Faktury mají jinak uspořádaná pole. Příjemce je uveden v levém sloupci, v pravém je korespondenční adresa.

Zálohy

Nové vlastnosti pro zdaněné zálohy

 • Pro korektní práci se zálohami je nutné založit novou kartu "Přijatá záloha". Tato karta musí být typu "SZ Záloha", jinak je vykazována jako běžná služba.
 • Pokud vystavíte zálohovou fakturu, je nutné ji stornovat nebo potvrdit přijetí platby pomocí "Rezervace - přijetí zálohy". Jinak nelze doklad dokončit.
 • Pokud je na dokladu přijatá záloha, nemůže být datum přijetí zálohy v jiném měsíci, než je datum "Kedni" konečné faktury. Toto omezení neplatí pro zálohy před vstupem do EU.

Postup při práci s přijatou zálohou

 • Pokud je třeba, vystavte zálohovou fakturu (Reservuj - vystav zálohovou fakturu)
 • Potvrďte přijetí platby k zálohové faktuře (Reservuj - přijetí zálohy) nebo, pokud zálohová faktura neexistuje, zaznamenejte na doklad přijetí platby v hotovosti (Reservuj - Označ zálohu za hotové).
 • Nyní můžete pokračovat dvěma způsoby:
  • Buď: Vystavte konečný doklad - musí být v tomtéž měsíci, jako jste přijali zálohu,
  • Nebo: Vystavte doklad o zdanění zálohy - vymažte stávající obsah faktury a nahraďte jej kartou "Přijatá záloha" a poté zaúčtujte ke dni přijetí zálohy. Poté vystavte konečnou fakturu s tím, že do ní uvedete pomocí karty "Přijatá záloha" výši zálohy bez daně se záporným znaménkem.

Přenos do účetnictví

Do účetnictví se přenáší údaje s menšími odchylkami. Pokud používáte automatický přenos, je nutné jej upravit pro obchod s EU a pro nový styl práce se zálohou. Změny se týkají tučně označených položek (číslovány 1 až 24 - jednotlivé ceny, přenášené do účetnictví):

 •  1 Pořizovací cena celkem
 • 2 Celkem k úhradě (v devizách)
 • 3 Záloha (v devizách před odpočtem DPH) - jen pokud je v dokladu zadána některou z funkcí "Reservuj".
 • 4 Pořizovací cena obalů
 • 5 Cena služeb - bez karet "Přijatá záloha"
 • 6 Tržba celkem - bez karet "Přijatá záloha"
 • 7 Prodejní cena obalů
 • 8 Pořizovací cena zboží bez obalů
 • 9 Prodejní cena bez obalů (zboží + služby)
 • 10 Prodejní cena zboží (bez obalů, bez služeb)
 • 11 - 13 Rezervováno - nepoužívat (dříve položky marže)
 • 14, 15 základ a DPH základní sazba
 • 16, 17 základ a DPH snížená sazba
 • 18 objem osvobozených plnění
 • 19 reservováno -nepoužívat
 • 20 položky, nepodléhající DPH (nyní jen mimořádně)
 • 21 Spotřební daň celkem
 • 22 Zálohy celkem (přijaté +, vyúčtování -)
 • 23, 24 rezervováno