Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Leden 2004 Nová verze

Účetní osnova Delfín
Změny v legislativě

Nahoru
Unor 2006 opravená verze
Leden 2006 Nová verze
Leden 2006 Legislativa
Říjen 2005 nová verze
Unor 2005 Nová verze
Leden 2005 Nová verze
Leden 2005 Daňový bonus
Květen 2004 metodika DPH
Březen 2004 Nová verze
Leden 2004 Nová verze
Leden 2004 Legislativa
První instalace
Tisk pod Windows
Známé problémy
Historie úprav
Prosinec 2003 nová verze
Listopad 2003 Špatné zprávy
Listopad 2003 Padesátníky
Leden 2003 Nová verze
Prosinec 2002 Připravujeme
Roky 1999-2002
Odkazy

Změny především v nemocenské a v saldokontu

Během roku očekáváme mnoho úprav v souvislosti se vstupem do EU. Program neobsahuje úpravy skladu pro novou spotřební daň - je v provozu a čeká se na první zkušenosti s celníky. Dodáme na požádání.


Nezapomeňte před instalací na kompletní záložní kopii. Tentokrát to je opravdu důležité.


Co je nového v programu:

Včetně "provizorní" verze z prosince. 

Prostředí

 • Program nyní umí upravit spouštěcí soubory pod Windows 2000 a XP. Pro spouštění pod těmito systémy je k dispozici nový spouštěcí soubor D25W2K.PIF. 
 • V číselníku měn přibyly hodnoty minimální jednotky pro hotovostní operace. V parametrech firmy je kolonka "domácí měna" vázána na číselník měn. Je nutné nastavit v parametrech firmy korunu jako domácí měnu a v číselníku měn vyplnit minimální hodnotu pro platbu v hotovosti 0.50.
 • V adresáři, číselníku středisek a zakázek přibyla položka "Typ". Pokud je nastavena na "Nepoužívat", bude příslušná položka ve většině aplikací nedostupná. Typ může být nastaven u jediné zakázky nebo střediska jako "Standardní". Pokud ujdné zakázky nastavíte "Standardní", bude toto označení u jiné zakázky automaticky změněno na "Běžné použití".

Mzdy

 • Úprava nemocenských dávek dle nové legislativy.
 • Změna hranice pro srážkovou daň
 • Změna práce s průměry pro nemocenskou. Nyní se program průměr spočítá při založení nemocenské dávky.

Účetnictví

 • Zcela přepracované saldokonto. Nyní podporuje mnohem lépe částečné úhrady a práci s devizami, avšak je pomalejší, zejména úpravy salda a tisk závazky/pohledávky.
 • Podstatně vylepšené hledání v saldo kontu.
 • Nové funkce v úpravách salda pro hromadné párování, odstranění drobných pohledávek a přepočet kursů.
 • Úpravy v účetní osnově dle vzorové osnovy SAGIT a nové výkazy dle vyhlášky 500/2002.
 • Řada menších úprav.

Sklad:

 • Pokud je u měny, použité v prodeji za hotové, nastavena minimální hodnota pro platbu v hotovosti, zaokrouhlí se prodej za hotové na odpovídající jednotky. Pokud podléhá prodej DPH, je toto zaokrouhlení přidáno ke zdanitelným plněním.
 • Při prodeji za hotové nejsou mezisoučty ani DPH zaokrouhlovány na desetihaléře, provede se až závěrečné zaokrouhlení.
 • Drobnější úpravy - padesátihaléře apod. 
 • Pokud bude ve skladu nastaveno povinné použití zakázek, bude místo prázdné hodnoty automaticky dosazena tato standardní zakázka.  

 • Úprava pro nový zákon o spotřebních daních bude zveřejněna až po praktických zkušenostech s daňovými sklady.