Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Historie úprav

Vážnější problémy

Nahoru
Unor 2006 opravená verze
Leden 2006 Nová verze
Leden 2006 Legislativa
Říjen 2005 nová verze
Unor 2005 Nová verze
Leden 2005 Nová verze
Leden 2005 Daňový bonus
Květen 2004 metodika DPH
Březen 2004 Nová verze
Leden 2004 Nová verze
Leden 2004 Legislativa
První instalace
Tisk pod Windows
Známé problémy
Historie úprav
Prosinec 2003 nová verze
Listopad 2003 Špatné zprávy
Listopad 2003 Padesátníky
Leden 2003 Nová verze
Prosinec 2002 Připravujeme
Roky 1999-2002
Odkazy

 

Všechny možné změny programu

Změny vznikají postupně, ale zveřejněny jsou jen občas. Tento deník je spíš pro informaci. Dosud nezveřejněné úpravy Vám obvykle můžeme v odůvodněných případech poskytnout.


 • 13.2.06 Mzdy: Opravy chyb: Nešlo změnit invaliditu, výplatnice někdy netiskla zvýhodnění. Úprava přehledu pro účetnictví.
 • 15.1.06 Sklad přehled podle zakázek.
 • 10.1.06 Úprava mezd pro rok 2006.
 • 15.12.05 Účetnictví úprava definice výkazů. Doplněn příznak pro zastaralý výkaz. Tisk "Výkazy dle definice nyní zastaralé výkazy standardně nenabízí".
 • 25.9.05 Mzdy Doplněna funkce "Historie" pro zadání absence a základů pojistného, použité před zavedením mezd Dekameron. Tato funkce je potřebná pro správný výpočet nemocenských dávek ve firmách, které přešly na program Dekameron z jiného produktu.
 • 22.9.05 Mzdy Opraveny chyby tisků kolem daňového zvýhodnění - hlášení o zálohách, mzdový list, přehled pro účetnictví. Stávalo se, že pokud bylo daňové zvýhodnění odstraněno až ve výplatnici, byla sleva přesto chybně zahrnuta v sestavě.
 • 22.9.05 Mzdy Opravena chyba v tisku výpočet neschopenek. V opisu druhého a dalších lístků na peníze byl detailní rozpis neúplný.
 • 22.9.05 Prostředí Odstraněn problém s úpravou řádku Files=40 souboru CONFIG.NT pod Windows XP. Dosud bylo nutno upravit soubor ručně.
 • 22.9.05 Sklad Zavedena nová dispozice "4" - Neposkytovat slevu. Skladové karty s touto dispozici se při výpočtu slevy ignorují. Doporučeno použít pro obaly a poplatky za recyklaci.
 • 25.6.05 Sklad nová sestava Intrastat - vyžaduje vyplnit v kartách položky harmonický číselník a hmotnost.
 • 25.6.05 Sklad: Opravena chyba sestavy Tržby dle odběratelů včetně spotřební daně, doplněna výběr "výpadky" pro odběratele, kteří v posledním období neodebírali.
 • 25.6.05 Mzdy: Opravena sestava Výplatní list od-do - chybný výběr z roku do roku.
 • 25.6.05 Majetek opravena (snad) chyba, kdy se odpis za aktuální rok uzavřel okamžitě při založení karty.
 • 17.3.05 Zveřejněna nová verze.
 • 15.3.05 Sklad: Přidán příznak daňového skladu a upravena sestava Tržby podle odběratelů.
 • 5.3.05 Mzdy: Úprava a rozšíření sestavy Výplatní list, reorganizace nabídky Tisk. Opravena chyba v sestavě Výpočty neschopenek, pokud nelze průměr určit z ročního období.
 • 3.3.05 Fakturace: Opravena situace, kdy mohlo dojít ke zdvojení faktur v seznamu. (kombinace funkcí Kopie a Detail).
 • 22.2.05 Mzdy: Doplněna sestava "Zůstatky dovolené" u výplatnic.
 • 22.2.05 Prostředí: Opraven tisk přes USB (tisknul až desetkrát).
 • 15.2.05 Mzdy: Opravena chyba výpočtu nemocenské, pokud je první den krácený.
 • 14.2.05 Zveřejněna nová verze.
 • 12.2.05 Majetek doplněny odpisové skupiny pro rok 2005.
 • 12.2.05 Tisk doplněna možnost tisku přes USB (nutno stáhnout doplňující program).
 • 12.2.05 Mzdy Zvýraznění bonusu, odstraněn "slepý" dotaz na bonus. Odstraněny drobné chyby tisku.
 • 2.2.05 Zveřejněna nová verze.
 • 2.2.05 Mzdy opraveny chyba v čisté mzdě u zaměstnanců s nárokem na bonus.
 • 27.1.05 Zveřejněna nová verze
 • 25.1.05 Mzdy Daňové zvýhodnění
 • 10.1.05 Učto opravena chyba výpočtu koeficientu DPH.
 • 10.12.04 Učto do sestavy Pohledávky doplněna možnost exportu do DBF souboru.
 • 8.12.2004 Zveřejněna nová verze.
 • 30.11.04 Sklad opravena chyba v tisku běžné faktury formát 00 - faktura ignorovala zálohu v případě proforma faktury.
 • 30.11.04 Učto do sestavy "Přiznání DPH" doplněna varianta pro výpočet koeficientu krácení a vypořádání odpočtu.
 • 26.11.04 Mzdy doplněna sestava "Výpočet nemocenských dávek". Obsahuje podrobnější postup výpočtu, než je v sestavě "Neschopenky".
 • 25.10.04 Nová fakturace doplněna o možnost pravidelného opakování faktur a umožněna substituce datumů v řádcích faktury
 • 22.10.04 Učto opravena chyba v definici výkazu DPH řádek 540.
 • 23.9.04 Adresář prodlouženo DIČ na 16 znaků (10 bylo málo např. pro Francii).
 • 15.9.04 Sklad opravena chyba v obratové sestavě - při prodeji v devizách ignorovala kurs.
 • 22.8.04 Zveřejněna opravená verze.
 • 18.8.04 Sklad upraven formát řádku pro naftu.
 • 18.8.04 Učto menší úpravy, opravena chyba v řádku 510 přiznání DPH (předtím chybně zahrnul i nákupy z EU), upraveny součty sestavy závazků - řádek "z toho není uhrazeno" se tiskne vždy.
 • 18.8.04 Majetek rozšířen o šestou odpisovou skupinu, procento pro účetní odpisy lze zadat na tři desetinná místa.
 • 22.6.04 Zveřejněna nová verze včetně nového přiznání DPH.
 • 15.6.04 První verze nového modulu fakturace.
 • 28.5.04 Učto: Pole "Zkratka" doplněno do všech řádků dokladu.
 • 26.5.04 Sklad: Dokončeno řešení pro zdaněné zálohy. Pro zálohu existuje speciální typ skladové karty. Dále byly upraveny hodnoty pro přenos ze skladu do účetnictví a dokončeny úpravy pro pohyb zboží mezi státy EU.
 • 17.5.04 Sklad: Doklady nyní automaticky pracují s korespondenční adresou. Pro účely DPH je rozhodující nadále zkratka, která je uvedena na faktuře jako "Příjemce". Do míst, týkajících se daně (DPH a SpotD), je doplněno označení měny, ve které je údaj uveden.
 • 17.5.04 Upraven přenos do účetnictví pro novou práci se státy. Sklad doplněna poznámka u řádků, nové karty pro vypořádání zálohy a nastaveno maximální časové rozpětí mezi zálohou a datumem kedni. Odstraněny některé duplicitní nebo speciální formáty dokladů ve skladu.
 • 12.5.04 Adresář přidány SWIFT, IBAN, korespondenční adresa. Při hledání z aplikace lze nyní adresu také opravit.
 • 7.5.04 Zveřejněna provizorní verze.
 • 2.5.04 Sklad upraveno chování dokladu tak, aby automaticky nastavoval DPH podle datumu Kedni.
 • 2.5.04 Sklad doplněny položky DUZP, DUZP pro zálohu, číslo DD zálohy a pole pro úschovu doprovodných textů. Pro budoucí použití doplněno pole EU_Typ do skladu a přenosů.
 • 2.5.04 V parametrech firmy pevná sazba DPH nahrazena odkazem na měnu.
 • 1.5.04 Zveřejněna "provizorní" verze bez vyřešené fakturace.
 • 1.5.04 Měna možnost práce s kurzem k určenému dni.
 • 1.5.04 Z adresáře odstraněn specifický symbol.
 • 29.4.04 Číselníky verze 2.44: Nový číselník států, nové DIČ v adresáři. DIČ se při přechodu samo převede.
 • 22.4.04 Mzdy doplněn možnost zadávad rozpis na zakázky.
 • 22.4.04 Učto podrobná hlavní kniha doplněna verze "pokladní kniha".
 • 12.4.04 Mzdy upraven výběr "Jiné období"
 • 10.4.04 Mzdy Upravena práce s pomocí v mateřství. 
  • Průměr pro pomoc v mateřství se přebírá z pomoci v předchozím měsíci. 
  • Pokud existuje záznam v předchozím měsíci, vytvoří se při přípravě nového měsíce automaticky výplatnice s nulovou odpracovanou dobou a dávkou pro pomoc v mateřství.
 • 10.4.04 Mzdy Odstraněny kolonky pro jednorázovou mzdu (od r.1995 nemá podporu v legislativě).
 • 5.3.04 Zveřejněna nová verze
 • 1.3.04 Učto Doplněny výkazy ve zkráceném rozsahu.
 • 15.2.04 Učto saldokonto. Upravena sastava pohledávek - doplněno třídění podle zakázek a podle termínů. Opravena sestava ke dni od - do dne. Pokud ke dni bylo větší, než do dne, byly ignorovány platby mezi "do dne" a "ke dni". Nyní jsou zahrnuty.
 • 15.2.04 Učto saldokonto. Opraveny a odzkoušeny funkce v úpravách salda pro odstranění drobných pohledávek a přepočet kurzů měn.