Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Obecně nové vlastnosti

 

Nahoru

DPH legislativa
Učetnictví nové vlastnosti
Sklad nové vlastnosti
Obecně nové vlastnosti
Opravník oblíbených omylů
Nové DPH-první pohled
Změny v programu

Úpravy v číselnících a prostředí


Parametry firmy

Parametry firmy nyní používají místo absolutních hodnot sazeb DPH odkazy na měnu v číselníku. Důležitý je také nový odkaz na tuzemsko do číselníku států a označení tuzemské měny pro práci s devizami.

Nový číselník států

 • Číselník je při vytvoření automaticky naplněn údaji států EU. Číselník bude mít rozhodující význam při fakturaci pro určení způsobu výpočtu DPH.
 • V parametrech firmy je nyní povinný odkaz na stát, kde má firma sídlo.
 • Číselník používá dosavadní položku "Stát" v adresáři a skladu. Hodnota číselníku "Stát" určuje první znaky DIČ v rámci EU.
 • Další hodnoty: Název státu, příslušnost k EU a domácí měna.

Číselník měn

 • Jedna měna může mít obecně více sazeb, platících od určitého data. Tam, kde nelze určit konkrétní datum, použije se hodnota "dnes". Kromě DPH to lze s výhodou použít například pro měsíční kursy deviz.
 • V parametrech firmy nahrazeny sazby 19%(resp 22%) a 5% odkazem na měnu PH22 a PH05. Jako standardní hodnota se použije sazba, platná k aktuálnímu dni (datum v počítači).
 • Při přechodu na novou verzi bude automaticky k měnám s kurzem 0,22 (odpovídá DPH 22%) doplněn nový kurz 19% od 1.5.2004.
 • Je doplněna funkce "Nový kurz" na zavedení nového kurzu ode dne.

Adresář

 • Je upraveno DIČ a doplněna nová pole "Plátce DPH" a rozlišení Tuzemsko - EU - třetí země.
 • Odstraněn specifický symbol - už by se neměl nikde vyskytovat.
 • Doplněny položky bankovního spojení SWIFT a IBAN, zatím se nikde nepoužívají a měna, ve které obvykle s firmou obchodujete.
 • Je doplněna položka "korespondenční adresa". Pokud je totožná s adresou firmy (provozovny), nechte prázdné.
 • Nyní je povinná položka "Stát". Automaticky je vyplněno "CZ".