Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Leden 2004 Legislativa

 

Nahoru
Unor 2006 opravená verze
Leden 2006 Nová verze
Leden 2006 Legislativa
Říjen 2005 nová verze
Unor 2005 Nová verze
Leden 2005 Nová verze
Leden 2005 Daňový bonus
Květen 2004 metodika DPH
Březen 2004 Nová verze
Leden 2004 Nová verze
Leden 2004 Legislativa
První instalace
Tisk pod Windows
Známé problémy
Historie úprav
Prosinec 2003 nová verze
Listopad 2003 Špatné zprávy
Listopad 2003 Padesátníky
Leden 2003 Nová verze
Prosinec 2002 Připravujeme
Roky 1999-2002
Odkazy

Změny v legislativě od 1. ledna 2004


Velmi mnoho změn, řada z nich schválená na poslední chvíli. Mění se prakticky vše. Zde uvedený výčet je velice zjednodušený a velice neúplný.


Prostudujte si od začátku do konce aktuální znění alespoň těchto předpisů:

 • Zákon o DPH, 
 • zákon o dani z příjmů, 
 • zákon o účetnictví 
 • a vyhlášku 500/2002 k zákonu o účetnictví (pozor, je také novelizovaná).

Mzdy:

 • Mění se výpočet nemocenských dávek - prvních 14 dní jsou nižší než dosud a je zablokován na dvaroky paragraf o automatickém zvyšování limitů pro jejich výpočet. Dávky, na které vznikl nárok před rokem 2004, se vypočtou dle původního znění zákona.
 • Mění se výpočet průměru pro nemocenské dávky. Nyní je rozhodné období obvykle dvanáct měsíců, bezprostředně předcházejících měsíc, ve kterém vznikl nárok na dávku.
 • Mění se odpočitatelná položka na dítě.
 • Mění se hranice pro srážkovou daň z tří na pět tisíc korun.

DPH:

 • Přesun mnoha položek do 22% daně.
 • Očekávají se další změny se vstupem do EU.
 • Objevilo se strašidlo třetí sazby. Doufám, že se jej podaří úspěšně zažehnat.
 • U tržeb v hotovosti se nyní zejména u maloobchodu stává, že výše DPH v daňovém přiznání je nepartně nižší, než odpovídá prostému součinu základu a sazby. Dříve tomu bylo naopak, vypadá to divně a je to správně. Jde o důsledek realizace pokynu, jak nakládat ze zaokrouhlováním na padesátihaléře.

Daň z příjmu

 • Mění se hranice pro propagační předměty z 200 na 500Kč.
 • Znovu se zavádí daňové odpisy nehmotného majetku
 • Spousta upřesnění a větších č menších úprav.

Účetnictví

 • Zálohy na zásoby nyní patří do nové skupiny účtů 15.

Spotřební daně

 • Ke každému většímu množství hmoty, podléhající spotřební dani, je nutné kdykoli na místě prokázat, že z něj byla spotřební daň odvedena. Zboží, ze kterého daň odvedena nebyla, se může pohybovat pouze ve zvláštním režimu.
 • Ani firmy, ani celní správa zatím nemají praktické zkušenosti s realizací zákona. Je očekávána jeho rozsáhlá novela, která by měla odstranit zatím zřejmé nedostatky - například nyní prakticky nelze vyrobit bionaftu.