Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Opravník oblíbených omylů

 

Nahoru
DPH legislativa
Učetnictví nové vlastnosti
Sklad nové vlastnosti
Obecně nové vlastnosti
Opravník oblíbených omylů
Nové DPH-první pohled
Změny v programu

DPH - Některé věci, které jsou jinak,


Než se říká například zde nebo zde.

Kdo se nezaregistruje jako plátce, je zvýhodněn proti tomu, kdo se poctivě přihlásí.

  • Kdo je povinen se registrovat jako plátce kvůli obratu a neučiní tak, se stane plátcem až dnem (vynucené) registrace - to může být skutečně mnohem později - viz §94 (1).
  • Dodávám - za období, kdy už byl povinen být plátcem, odvede náhradu ve výši 10% celkových příjmů nebo výnosů - viz §98. Je - li to výhodné, si snadno spočítáte sami. Nezapomeňte, že tento výdaj je daňově neuznatelný a nemůžete si uplatnit žádný odpočet (kromě části zásob, které vám leží na skladě).
  • Samozřejmně - každý mizera je vždy automaticky zvýhodněn před poctivým tím, že na něj stát musí pohlížet jako na poctivého, dokud mu nedokáže opak. Tohle se nedá spravit žádnou novelou.

Obchodník nemusí odvádět DPH ze své marže. Stačí, když si neuplatní odpočet DPH při nákupu zboží a je osvobozeno.

  • Jde o § 62 - plněním osvobozeným od daně je dodání zboží plátcem, u kterého si při pořízení plátce neuplatnil nárok na odpočet daně....tohle vypadá jednoznačně
  • ...  podle §75 odst 1.  Podle §75 odst.1 nemá plátce nárok na odpočet, pokud zboží použije pro plnění, osvobozené od daně. Oba paragrafy ukazují jakoby jeden na druhý, jenže na druhý pohled ....
  • ..... to musí být použité.

Zdanění záloh šíleně zvýší administrativu vlastníkům domů, kteří budou muset danit zálohy na vodu a teplo.

  • Ano, tohle může být problém. Ale jinde. Vyvolá vlnu platební neschopnosti tepláren a vodáren a částečně i vlastníků domů.
  • Zálohu, kterou vlastník domu odvede za nájemníka dál, danit podle § 36 odst. 5a za jistých okolností nemusí. Tohle je jednoduché. V praxi se zálohy stanovují cca o 20% výš a přeplatek se vrací. Tento přebytek se skutečně musí zdanit.
  • Pokud vlastník nedokáže jednoduše spočítat daň, může použít po dohodě s finančním úřadem "zvláštní režim pro stánkaře" dle §91.
  • Vlastníci bytů často používají tyto zálohy jako finanční polštář, který je několikanásobně větší, než čistý nájem. Teplárny často stanovují zálohy tak, že vybírají na začátku roku mnohem více, než ke konci. Zde bude problém především u tepláren, které počítají s platbami DPH až s ročním a větším zpožděním. Tohle nebude nadále možné. Zde si myslím, že v konečném důsledku může danění záloh přimět jak poskytovatele vody a tepla, tak velké vlastníky domů k mnohem etičtějšímu jednání s nájemníky, než dosud.

 Jan Vaněk