Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Nové DPH-první pohled

 

Nahoru
DPH legislativa
Učetnictví nové vlastnosti
Sklad nové vlastnosti
Obecně nové vlastnosti
Opravník oblíbených omylů
Nové DPH-první pohled
Změny v programu

Zcela nový zákon o DPH

Toto jsou jen první dojmy, bude upřesněno. Určitě si nastudujte celý zákon.


  • Snížení základní sazby na 19% a současně přesun většiny položek do základní sazby.
  • DPH podléhají i přijaté zálohy.
  • Mění se DIČ - místo předčíslí finančního úřadu budou znaky CZ. Finanční úřady budou zatím tolerovat DIČ ve starém tvaru v tuzemském styku.
  • Nárok na odpočet lze v řádném přiznání uplatnit pouze v kalendářním roce, kdy jej bylo možné uplatnit. Možnost uplatnění do tří let zůstává, ale již přes dodatečné přiznání.
  • Kvartální plátci podávají za druhé čtvrtletí dvě přiznání - jedno za duben a druhé za květen-červen.
  • Snižuje se hranice pro povinnou registraci plátců DPH na jeden milion korun.
  • Zcela nový režim při obchodu se zeměmi EU. Při nákupu ze zemí EU DPH nevybírá celnice, ale odvádí ji plátce ve svom přiznání (současně si může uplatnit nárok na odpočet). Obdobně se postupuje při prodeji do EU. Existuje pro to řada pravidel a výjimek. Dovoz a vývoz se již netýká území České republiky, ale území EU.
  • Vrácení daně - daň nelze vracet občanům EU ani v zemích EU není nárok na vrácení daně občanům CZ. Možnost vrácení daně se týká pouze občanů třetích zemí.
  • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet (zdravotnictví, finance, pošta atd.) - koeficient krácení se určuje jednou ročně dle předchozího roku a vypořádání se provede v posledním přiznání za běžný rok.