Pište nám Kdo jsme Dokumentace
Home

Leden 2001 Nová verze

Poslední změna 06.08.2006

 

Nahoru
Září 2002 Přečíslování
Květen 2002 Co je nového
Leden 2002 Nová verze
Leden 2002 Zákon o účetnictví
Leden 2001 Nová verze
Červenec 2001 spotřební daň
Leden 2001 legislativa
Rok 2000 obecně
Rok 2000 v programu
Duben 2000 Nová verze
Září 1999 Nová verze
Chip CD 5/00
Duben 2000 spotřební daň
Duben 2000 DPH
Leden 2000
Řijen 99 Nemocenské dávky
Červenec 99 spotřební daň

Nová verze programu od ledna 2001

Změny v nové verzi programu od ledna 2001.


Prostředí a instalace:

 • Je zjednodušena instalace z internetu pro Windows 9x a NT. Program bude nadále standardně dodáván na CD.

 • Opatření k novele obchodního zákoníku: V tiscích faktur apod. je možné větu pod čarou "Vytištěno programem Dekameron ..." nahradit vlastním textem, například údajem o zápisu firmy do obchodního rejstříku. Změnu provedete v Pomocné - Parametry firmy. Původní text vymažte a nahraďte vlastním. Z políčka se dostanete tabulátorem.

 • Odstraněny některé chyby - chyba při práci se sídlem firmy, chyba při opakování přenosu do účetnictví.

Mzdy:

 • Doplněny parametry pro rok 2001. Podrobněji viz legislativa.

Účetnictví:

 • Doplněna verze přiznání DPH pro rok 2001. Program je stavěn tak, aby stávající práce s DPH vyhovovala firmám, které osvobozená plnění nemají. Podrobněji viz legislativa a metodické doporučení.

 • Parametry přiznání DPH se nyní nastavují pomocí Special-Nastavení.

 • Duplicitní variabilní symbol je nyní kontrolován i u vystavených faktur.

Sklad:

 • Lze zapnout možnost poskytnutí slevy. Poté se postupuje takto:

  1. Ve skladu, ve kterém chcete poskytovat slevu, založte jedinou speciální kartu typu "SLEVA". DPH této karty nastavte na hodnotu "nelze určit", jednotku na procenta. Skladové číslo a název jsou libovolné, ostatní hodnoty nevyplňujte - nemají význam.

  2. Doklad připravíte běžným způsobem v cenách před slevou. Kartu se slevou NELZE BĚŽNĚ POUŽÍVAT.

  3. Při povelu "Zaúčtuj" se program zeptá, zda chcete poskytnout slevu a v jaké výši (v procentech). Sleva bude vypočtena z položek, které podléhají DPH a bude v daňové tabulce rozdělena podle jednotlivých sazeb. Po zaúčtování bude karta se slevou jako poslední položka dokladu.

 • Je doplněna sestava Tržby podle odběratelů.

 • Je možné nastavit, že každý doklad musí obsahovat číslo zakázky.

 • Pokud tisknete pouze fakturu bez dodacího listu, nebude na faktuře odkaz na přílohu, ale text "tato faktura je současně dodacím listem číslo ...". Odkaz na dodací list musí být vytištěn pro snadné dohledání v počítači.

Finance - styk s bankou:

 • Program umí další klienty Home - banking. Nyní lze komunikovat s KB pomocí starého ABO KB i Best-KB, Českou spořitelnou, Obchodní bankou (klient MultiCash) a HypoVerreisenBank (klient Gemini). Pro nastavení parametrů nás kontaktujte. Na přání doplňujeme bezplatně komunikaci s dalšími bankami.