Pište nám Kdo jsme Dokumentace
Home

Leden 2001 DPH

Poslední změna 06.08.2006

 

Nahoru
Leden 2001 DPH
Leden 2001 mzdy

Odpočty DPH od 1.1.2001

Způsob výpočtu DPH na vstupu a doporučení pro jeho realizaci v programu Dekameron


Co se změnilo:

 • Od 1.1.2001 vstupuje v platnost část novely DPH z dubna 2000, týkající se odpočtů DPH u firem, které mají osvobozená plnění dle paragrafu 25 a následujících. Poměrně časté jsou případy poštovného (paragraf 26) a nájemného nemovitostí (paragraf 30). Má li firma jek běžná, tak osvobozená plnění, vypočítala dosud odpočet DPH z celé DPH na vstupu pomocí koeficientu. Od 1.1.2001 se postupuje zcela jinak. Obdobně zákon upravuje také záznamní povinnost.

 • DPH na vstupu je třeba dělit do tří skupin. V první skupině jsou položky, které jsou zcela použity pro běžná plnění plátce. Z těchto položek uplatní plátce odpočet DPH v plné výši.

 • Ve druhé skupině jsou položky na vstupu, které jsou použity pouze pro osvobozená plnění. Z těchto položek odpočet DPH nelze uplatnit.

 • Třetí skupinu tvoří položky na vstupu, sloužící jak pro běžná, tak i pro zdanitelná plnění. Odpočet DPH z těchto položek bude krácen koeficientem obdobně, jako tomu bylo dříve, včetně ročního vyúčtování.

 • Pokud jsou na jednom dokladu na vstupu položky z více skupin a je - li možné podle nich DPH rozpočítat do jednotlivých skupin, je třeba tak učinit.

 • V nejbližších dnech by měl vyjít ve Finančním zpravodaji pokyn D220, upravující práci s DPH. Zde by měly být vyjasněny některé další věci, zejména vztah mezi DPH a evidencí majetku v případech, kdy dojde ke změně poměru, v jakém je majetek používán pro běžná a pro osvobozená plnění.

 • Již od dubna 2000 platí možnost vracení DPH zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží do zahraničí. Tato vratky realizují plátci DPH, u kterých zahraniční osoby zboží zakoupily. Do programu Dekameron bude zahrnuta až nyní, protože byla poměrně málo využívána.

Co to znamená:

 • V programu Dekameron je do sestavy "Hlášení DPH" přidána nová varianta od roku 2001. Parametry této sestavy bude možné pro jednotlivé položky hlášení nastavit tak, aby odpovídaly Vaší analytice.

 • Do nové definice sestavy pro rok 2001 nebudou přeneseny původní parametry. Zkontrolujte, zda její obsah odpovídá Vaší analytice DPH. Stará definice zůstává beze změn.

 • Původní analytické účty DPH na vstupu budou standardně použity pro položky první skupiny s plným nárokem na vrácení. Pokud to firma potřebuje, zavede sama další analytické účty DPH na vstupu pro ostatní případy.

 • Doporučené analytické účty pro evidenci DPH:

Účet

Strana

Měna

Popis

343 110
343 111

MD

PX22

DPH na vstupu tuzemské 22% nekrácené

343 114

MD

PX22

DPH na vstupu tuzemské 22% krácené

343 115

MD

PX22

DPH na vstupu tuzemské 22% krácené - investice

343 118

MD

0

Základ DPH na vstupu tuzemské 22% bez nároku na odpočet - účtuje se nulová částka, jako základ částka bez DPH.

 

 

 

 

343 12x

MD

 

Obdobně pro DPH na vstupu tuzemské 5%

343 21x

MD

 

Obdobně pro DPH na vstupu ze zahraničí 22%

343 22x

MD

 

Obdobně pro DPH na vstupu zahraniční 5%

 

 

 

 

343 260
343 264
343 265

MD

žádná

Obdobně pro DPH na vstupu z dovozu - režim dočasného použití. Uveďte přímo výši daně - základ a sazba zde nemají smysl.

343 268 

MD

0

DPH režim doč. použití bez nároku - do základu uveďte přímo hodnotu daně.

 

 

 

 

343 310
343 311

Dal

PH22

DPH na výstupu 22%

343 318

Dal

PH22

DPH - vrácení daně dle p. 45e. Účtujte na stranu Dal se znaménkem minus.

343 320

Dal

PH05

DPH na výstupu 22%

343 328

Dal

PH05

DPH - vrácení daně dle p. 45e. Účtujte na stranu Dal se znaménkem minus.

343 32x

Dal

PH05

Obdobně pro DPH na výstupu a vrácení daně 5%

 

 

 

 

343 340

Dal

0

Osvobozená plnění tuzemská

 

 

 

 

343 460

Dal

0

Vývoz zboží se změnou vlastnického práva

343 470

Dal

0

Mezinárodní přeprava

343 480

Dal

0

Vývoz služeb

343 450

Dal

0

Vývoz zboží beze změny vlastnického práva

Nové účty jsou v tabulce tučně. Na účty s měnou "0" (nula) se účtuje pouze evidenčně základ. Zatím je zjednodušena evidence DPH na vstupu bez nároku na odpočet - zde stačí sledovat pouze základ, avšak podle návrhu formuláře přiznání DPH by měla být vyplněna i daň. Pokud budou finanční úřady trvat na přesné hodnotě daně, bude třeba tuto evidenci vést na podrozvahových účtech.