Pište nám Kdo jsme Dokumentace
Home

Leden 2002 Nová verze

Poslední změna 06.08.2006

 

Nahoru
Září 2002 Přečíslování
Květen 2002 Co je nového
Leden 2002 Nová verze
Leden 2002 Zákon o účetnictví
Leden 2001 Nová verze
Červenec 2001 spotřební daň
Leden 2001 legislativa
Rok 2000 obecně
Rok 2000 v programu
Duben 2000 Nová verze
Září 1999 Nová verze
Chip CD 5/00
Duben 2000 spotřební daň
Duben 2000 DPH
Leden 2000
Řijen 99 Nemocenské dávky
Červenec 99 spotřební daň

Nová verze programu od ledna 2002

Změny v nové verzi programu od ledna 2002.

(Změn je poměrně málo. Nová verze je nezbytná pouze pro výpočty mezd.)


Prostředí a instalace:

 • Drobné úpravy, související s budoucí verzí pro Windows.

 • Řada drobných změn ve všech modulech.

 • Odstraněny některé chyby - hledání F5 v účetnictví, chyba při změně definice DPH.

Mzdy:

 • Doplněny parametry pro rok 2002. Mění se pouze nemocenské dávky.

Účetnictví:

 • Změna ve výkazech - nyní je možné vytisknout výkaz zisků a ztrát včetně starého období. Výkazy se po instalaci nové verze objeví v nabídce dvakrát - jednou nový, který nelze nijak upravit, a podruhé původní verze. Pokud jste do definic nijak nezasahovali, doporučuji staré definice smazat pomocí Special-Nastavení-Definice výkazů.

Sklad:

 • Sestava "Tržby podle odběratelů" má nyní manažérskou variantu.

 • Již od roku 2001 lze v parametrech skladu zapnout možnost poskytnutí slevy. Poté se postupuje takto:

  1. Ve skladu, ve kterém chcete poskytovat slevu, založte jedinou speciální kartu typu "SLEVA". DPH této karty nastavte na hodnotu "nelze určit", jednotku na procenta. Skladové číslo a název jsou libovolné, ostatní hodnoty nevyplňujte - nemají význam.

  2. Doklad připravíte běžným způsobem v cenách před slevou. Kartu se slevou NELZE BĚŽNĚ POUŽÍVAT.

  3. Při povelu "Zaúčtuj" se program zeptá, zda chcete poskytnout slevu a v jaké výši (v procentech). Sleva bude vypočtena z položek, které podléhají DPH a bude v daňové tabulce rozdělena podle jednotlivých sazeb. Po zaúčtování bude karta se slevou jako poslední položka dokladu.

Finance - styk s bankou:

 • letos žádné novinky. Na přání doplňujeme bezplatně komunikaci s dalšími bankami.