Pište nám Kdo jsme Dokumentace
Home

Leden 2001 legislativa

Poslední změna 06.08.2006

 

Nahoru
Září 2002 Přečíslování
Květen 2002 Co je nového
Leden 2002 Nová verze
Leden 2002 Zákon o účetnictví
Leden 2001 Nová verze
Červenec 2001 spotřební daň
Leden 2001 legislativa
Rok 2000 obecně
Rok 2000 v programu
Duben 2000 Nová verze
Září 1999 Nová verze
Chip CD 5/00
Duben 2000 spotřební daň
Duben 2000 DPH
Leden 2000
Řijen 99 Nemocenské dávky
Červenec 99 spotřební daň

Leden 2001 DPH
Leden 2001 mzdy

Některé změny zákonů od 1.1.2001

Upozornění na některé změny zákonů.


Co se změnilo:

  • Řada nejrůznějších změn v mnoha zákonech, zejména následující:

  • Poměrně nepříjemná je úprava obchodního zákoníku, týkající se náležitostí veškerých dokladů v obchodním styku. Kromě přesnější specifikace firmy je zde povinnost doplnit odkaz na příslušný zápis do obchodního rejstříku apod. Bude upraveno v programu.

  • Od 1.1.2001 vstupuje v platnost část novely DPH z dubna 2000, týkající se odpočtů DPH u firem, které mají osvobozená plnění dle paragrafu 25 a následujících. Odpočet DPH bude uplatňován zcela odlišně proti stávajícím postupům. Bude upraveno v programu, podrobněji zde.

  • Od 1.1.2001 se mění výpočet daně a záloh na daň ve mzdách, dále výpočet nemocenských dávek a řada dalších změn. Bude částečně upraveno v programu, podrobněji zde.

  • Řada změn v zákonu o dani z příjmů, například zcela jiná práce s nehmotným majetkem, možnost jiného zdaňovacího období, než je jeden kalendářní rok a možnost stanovení daně paušální částkou - tento zákon je zcela čerstvý a novelizuje i jiné zákony. Také dochází k mírným změnám daňové stupnice a odpočitatelných položek.

  • Změny zákoníku práce, například půlhodinová přestávka, která dle staré legislativy byla součástí pracovní doby, nyní součástí pracovní doby není, avšak zaměstnavatel je povinen tuto přestávku zaměstnancům poskytnout. Podrobněji ve mzdách.

  • Změny názvů některých účtů, zejména majetkových - viz Finanční zpravodaj.

Co to znamená:

  • Pro správný výpočet mezd za leden 2001 je bezpodmínečně nutné použít novou verzi mezd. Tuto verzi je nutné uvést do provozu před přípravou mez za leden. Také je nutné prověřit, případně upravit denní pracovní dobu a prověřit a upravit hodinové tarify zaměstnanců. V prvním čtvrtletí bude třeba věnovat výpočtům mezd a náhrad zvýšenou pozornost.

  • Pro DPH lze pokračovat stávající verzí programu s případným rozšířením analytiky. Sestava Přiznání DPH v dosavadní verzi je pro rok 2001 již nevyhovující a bude doplněna v programu o novější verzi, která bude zveřejněna nejpozději koncem ledna.