Pište nám Kdo jsme Dokumentace
Home

Leden 2001 mzdy

Poslední změna 06.08.2006

 

Nahoru
Leden 2001 DPH
Leden 2001 mzdy

Mzdy od 1.1.2001

Některé změny ve mzdách, platné od 1. ledna 2001 a přechod na rok 2001 ve mzdách programu Dekameron.


Co se změnilo:

 • Od 1.1.2001 platí řada změn - jiná daňová stupnice, jiné odpočitatelné položky, jiné nemocenské dávky, změna pracovní doby a další - novela zákona je zveřejněna až 29.12.2000.

 • Pro výpočet daně (záloh) platí následující roční (měsíční) stupnice:

  • 15% do 109 200 (9 100)

  • 20% do 218 400 (18 200)

  • 25% do 331 200 (27 600)

  • 32% z vyšší částky

 • Zvyšují se všechny odpočitatelné položky. Nejdůležitější hodnoty jsou:

  Odpočitatelná položka

  Měsíční výše

  Roční výše

  Základní

  3 170,-

  38 040,-

  Na dítě

  1 960,-

  23 720,-

  Manžel

  ----

  21 720,-

  Část. invalidní důchod

  595,-

  7 140,-

  Plný invalidní důchod

  1 190,-

  14 280,-

  ZTP/P

  4 170,-

  50 040,-

  Student - jen do 26 let

  950,-

  11 400,-

 • Pracovní doba se zkracuje o půl hodiny - tato změna neznamená skutečné zkrácení pracovní doby. Jde o přestávku v práci, která dříve byla součástí pracovní doby, avšak nyní již nikoli, přičemž zaměstnavatel je povinen tuto přestávku poskytnout. Jelikož jde o formální, nikoli skutečnou změnu, nesmí dojít ke snížení skutečně vyplácené mzdy.

 • Mění se řada dalších věcí, například účtování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, pravidla kolem hypoték a stavebního spoření, pravidla kolem penzijního připojištění a životního pojištění.

Co to znamená:

 • Nejdříve je třeba uzavřít mzdy za prosinec 2000.

  Po uzavření prosince 2000 a před otevřením ledna 2001 ve mzdách je třeba provést:

  1. Upravit odpočitatelné položky všech zaměstnanců. Lze provést hromadně v osobních kartách.

  2. Upravit nárok na dovolenou pro nový kalendářní rok jednotlivě každému zaměstnanci.

  3. Zkrátit pracovní dobu většiny zaměstnanců o 0,5 hodiny.

  4. U hodinových zaměstnanců též zvýšit hodinovou sazbu tak, aby nedošlo ke snížení měsíční mzdy a obdobně zvýšit hodinový průměr.

 • Před otevřením mezd za leden 2001 instalovat novou verzi mezd a až poté připravit mzdy na leden. Pokud tento postup nedodržíte, konzultujte náhradní postup telefonicky.

 • Běžným postupem pokračovat ve mzdách a provést zúčtování daně za rok 2000. Při zúčtování program použije daň, platnou v prosinci 2000.