Pište nám Kdo jsme Dokumentace
Home

Řijen 99 Nemocenské dávky

Poslední změna 06.08.2006

 

Nahoru
Září 2002 Přečíslování
Květen 2002 Co je nového
Leden 2002 Nová verze
Leden 2002 Zákon o účetnictví
Leden 2001 Nová verze
Červenec 2001 spotřební daň
Leden 2001 legislativa
Rok 2000 obecně
Rok 2000 v programu
Duben 2000 Nová verze
Září 1999 Nová verze
Chip CD 5/00
Duben 2000 spotřební daň
Duben 2000 DPH
Leden 2000
Řijen 99 Nemocenské dávky
Červenec 99 spotřební daň

Úprava nemocenských dávek k 1.10.1999

ZASTARALÉ 

Změna zákonů o nemocenském pojištění a souvisejících (zákon č. 54/99 Sb. 61/99)


Co se změnilo:

  • Obecně zákon stanovuje výpočet nemocenských dávek z vyššího základu, než byl dosud, a to s platností od 1.10.1999. Dále pověřuje vládu ke zvýšení částek pro výpočet dávek, a to vždy k 1.lednu  dle přepočítacího koeficientu pro důchodové zabezpečení.

  • Do 30.9. byl maximální základ NP 270,-Kč. Od 1.10. se stanoví takto: Částka do výše 360,-Kč se počítá do základu celá, z částky nad 360 do 540,-Kč se počítá 60% a k částce na d540,-Kč se nepřihlíží. Takto stanovený základ se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Vlastní dávka se počítá obdobně s tím rozdílem, že výše denní dávky se nově zaokrouhluje na koruny nahoru (dříve do 0.50 včetně dolů). Maximální denní základ tedy nyní činí 468,-Kč( dříve 270), což odpovídá denní dávce v nemoci max. 323,-Kč( dříve 186).

Co to znamená:

  • Pro správný výpočet nemocenských dávek je bezpodmínečně nutné použít novou verzi mezd. Tuto verzi je nutné kvůli odlišné práci s průměry uvést do provozu již před uzavřením mezd za září. Program je nyní stavěn tak, že sám vypočítá ze základu v neschopence vyměřovací základ a denní dávku dle legislativy, platné ke každému dni.

  • Osobám, které pokračují v neschopnosti od září do října, je nutné v neschopence zvýšít základ nemocenské na hodnotu průměru pro nemocenské pojištění bez ohledu na maximální základ.

  • POZOR!!! Dávky se zvyšují i osobám s nižšími příjmy díky výhodnějšímu zaokrouhlování. Denní dávka pro tyto osoby bude vyšší typicky o 1,-Kč, výjimečně i o 2,-Kč.