Pište nám Kdo jsme Dokumentace
Home

Rok 2000 obecně

Poslední změna 06.08.2006

 

Nahoru
Září 2002 Přečíslování
Květen 2002 Co je nového
Leden 2002 Nová verze
Leden 2002 Zákon o účetnictví
Leden 2001 Nová verze
Červenec 2001 spotřební daň
Leden 2001 legislativa
Rok 2000 obecně
Rok 2000 v programu
Duben 2000 Nová verze
Září 1999 Nová verze
Chip CD 5/00
Duben 2000 spotřební daň
Duben 2000 DPH
Leden 2000
Řijen 99 Nemocenské dávky
Červenec 99 spotřební daň

Rok 2000 - Obecně

Obecně o problémech roku 2000 - co se stalo a na co si dát dál pozor .

Stránku ponechávám tak, jak je a pouze do ní dopisuji. Černý text pochází z roku 1999.


24.12.2000 Nezapomínejte na rok 2000. I když byl téměř bez problémů, může se kdykoli znovu připomenout. Nejde o problém jednoho roku, ale celého století. Do budoucna se mohou objevit opakovaně dílčí problémy se starou technikou, zejména při kompletním přeinstalování software, a s chybným datováním některých souborů - při problémech se často použilo více méně náhodné datum, které může za pár let nadělat dost zmatků při použití archivních kopií. 

24.12.2000 Shrnutí: Počítače to přežily celkem se ctí. Objevilo se několik potíží, které souvisely s kombinací tří a více faktorů současně a které nezpůsobily nic vážnějšího. Nejvíce problémů jsem si užil s vzájemným vyladěním Windows 98 SE s Novellem 5.0, kde byla již od roku 1999 dost protivná kolize, která se začala pořádně řešit až v roce 2000. Od počátečních zpráv "tohle není chyba Novell" a "tohle není chyba Microsoft" postupně obě strany zveřejnily různé opravy a od poloviny roku to funguj přijatelně. 

Rok 2000 a počítače patří mezi nejoblíbenější strašáky posledních měsíců. 2.1.2000 Uff. Zatím se nic vážnějšího nestalo. Základní problém je v tom, že nikdo před pár lety netušil, do jaké míry se nejrůznější elektronika stane důležitou a rozšířenou. Řada z těchto zařízení nějak nedokáže korektně pracovat s datumy při přechodu z roku 1999 na rok 2000. Jelikož mnoho takových přístrojů je na životně důležitých místech, jako jsou elektrárny, ústředny, letecký provoz a další, vzniklo mnoho katastrofických vizí. Existují řady doporučení, co s tím - dvěma extrémy jsou rady "vyberte všechny peníze a ukryjte se do bunkru" a "udělejte si dítě a bavte se". Nakonec to bude někde uprostřed.

Co dělat dál (2.1.2000):

 • Počítejte s problémy při zálohování a instalaci nových verzí programů. V řadě případů se na záložní kopie nahrávají jen novinky - teď to program nemusí správně poznat. Obdobně při instalaci nových programů se často nahrazují starší verze novějšími - i zde může dojít k chybě. S těmito potížemi je nutné počítat jeden až dva roky, například řada CD něco instaluje ihned po vložení a zejména starší CD může nahrát do počítače něco nežádoucího. Po novém roce opět udělejte kompletní kopii. Ověřte si, že Váš zálohovací program správně rozezná novější soubory i při změně století. Novoroční a silvestrovskou kopii dat dlouhodobě uschovejte.

 • Během roku vás může zaskočit problém, který vznikne shodou více neobvyklých faktorů. Přes rozsáhlé testování programů a počítačů je téměř nemožné vyloučit menší chyby při shodě více neobvyklých věcí - tak důkladné testy jsou mimo lidské možnosti. Tyto problémy by neměly přesáhnout běžné potíže při práci s počítačem.

 • Pokud vše půjde tak klidně, jako dosud, dostaví se předčasná euforie a objeví se potíže právě proto, že dosud žádné nebyly.

O co vlastně jde po technické stránce:

 • U řady počítačů se datum změní z roku 1999 na rok 1980 místo na rok 2000. Tuto změnu může řada programů pochopit jako chybnou a přestat pracovat nebo budou pracovat s chybným datumem.

 • Mnoho programů nedovoluje pracovat s datumy mimo rozsah 1900-1999.

 • Mnoho programů pracuje s pouze dvoumístným datumem. Typickým příkladem je obecně používané rodné číslo - ctihodný stoletý kmet může mít rodné číslo stejné, jako novorozeně. V situacích, kde je třeba přesně sledovat počet dnů mezi dvěma datumy, to může vést k nesmyslným hodnotám. 2.1.2000 Tento problém bude dlouhodobý.

 • Rok 2000 je přestupný, zatímco rok 1900 přestupný nebyl. Opět může dojít k chybnému počítání dnů. 13.4.2000 Tohle nejhůře odnesli v Japonsku právě proto, že byli nejlépe připraveni. Spousta programů počítá přestupný rok primitivně jako každý čtvrtý. Japonci byli pečlivější a poctivě zpracovali výjimku pro první rok století.

 • Řada dalších dílčích problémů technického charakteru.

Lidský faktor

 • Člověk dokáže nadělat více škody než počítače.

 • Mezi řadou vážně míněných opatření a solidních nabídek se objeví pár podvodníků. Ne vše, co je označováno jako "Ready 2000" skutečně ready bude. 2.1.2000 první dojem: Mnohé z toho, co jako "Ready 2000" nevypadalo, nakonec prošlo bez problémů. Současně se ale také řada problémů včas odstranila a spolu s problémem 2000 mnoho firem podstatně zdokonalilo své vybavení. Pravděpodobně se nikdy nikdo nedozví, kolik z peněz na rok 2000 bylo skutečně účelně vynaloženo. Pokud na tom někdo poctivě vydělal, přejme mu to.

 • Objeví se řada problémů, způsobených příliš rychlou úpravou programů a zařízení pro rok 2000. Jejich projevy budou zhruba totožné s problémy roku 2000, ale budou více časově rozptýlené a hůř předvídatelné. Například: V nonstop provozu řada počítačů nedokáže přejít na rok 2000. Program toto vyhodnotí jako závadu a příslušný počítač odstaví. Protože výměna počítačů by nebyla finančně únosná, bude chyba ošetřena programem tak, aby pouze opravil datum. Pokud nebude tato oprava omezena jen na přelom století, může být později skutečná závada počítače vyhodnocena jako pouhý problém s datumem a v systému bude pracovat bez varování vadný stroj. 2.1.2000 Tento problém bude dlouhodobý. Nejde o problém roku 2000, ale o šetření na špatném místě. 13.4:2000 Zkušenost z praxe: Řada drobných firem věnovala pozornost stavu počítačů a zakoupila nový hardware nebo alespoň instalovala opravy systému, ale neprověřila jediný aplikační program.

 • Po odeznění přechodu na nové tisíciletí bude najednou řada firem, které se nyní na tento problém specializují, prakticky bez práce a současně se zmenší zájem o novou techniku. Trh s výpočetní technikou zažije během roku 2000 pár otřesů. 1.2.2000 zde již k problémům dochází. Jde o shodu okolností - déle trvající vážné problémy nadnárodní distributorské firmy a částečný výpadek výroby po zemětřesení na Tchai-wanu.

 • Koncem každého století vznikne řada fám "o konci světa" a alespoň jedna z nich dosáhne takové popularity, že z ní bude skutečný problém. Zatím je celkem pravděpodobné přeplnění porodnic (psáno 16.5.1999, reálná čísla budou za pár měsíců). 11.8.1999 - vypadá to na planý poplach. 2.1.2000 - byl to planý poplach. 13.4.2000 hromadná "sebevražda" jedné náboženské sekty v Africe může souviset s Y2K, i když s počítači to nemá vůbec nic společného.

S čím skutečně počítám:

 • Nesmyslné datum v řadě počítačů. Pokud můžete nechat počítač vypnutý, bude většinou stačit jej na nový rok zapnout a nastavit datum. Při nejhorším budete nějakou dobu pracovat se špatným datumem, dokud si nepořídíte nový.

 • Dílčí problémy v oborech, životně závislých na počítačích. Částečné výpadky telefonní sítě, internetu, bankomatů, zpoždění na železnici, zmatky v nonstop provozech a podobné problémy. Některé problémy tohoto typu mohou nastat již letos, například vadný bankomat může kartu, platnou do roku 2000 vyhodnotit jako prošlou a spolknout ji (konkrétně toto by už mělo být vychytáno).

 • Skutečné katastrofy podle mne nenastanou. V opravdu důležitých místech musí každá porucha působit bezpečnějším směrem a je to hlídáno mnoha způsoby. Poslední slovo má vždycky někdo živý, kdo to může přinejhorším vypnout. Mimochodem - pokud máte něco podobného na starosti, budete silvestra asi trávit v práci. 2.1.2000 berte s rezervou lidi, kteří budou namol na tři krále - mnozí z nich budou namol TEPRVE.

 • Určitě se objeví alespoň jeden vážný problém někde, kde jej nikdo nečeká.

Jak se připravit:

 • U počítačů to bude nejjednodušší. Nejdříve zkuste, jak Váš počítač zvládne přechod na nový rok a pak se podívejte, co to udělá s programy, které jsou pro Vás důležité. Přes silvestra všechny počítače vypněte a v novém roce zkontrolujte a nastavte správné datum. Samozřejmě, pokud to tak můžete udělat. 2.1.2000 v jednom případě vznikl problém právě proto, že byl počítač vypnutý. Měl slabou baterii a ztratil konfiguraci.

 • Počítejte s problémy v bankovním styku a nechte si radši určitou finanční rezervu v hotovosti.

 • Pokud možno se vyhněte nákupu počítačů v posledním čtvrtletí 1999 a v prvním čtvrtletí 2000 - budou dražší a kromě ošetření roku 2000 i méně kvalitní.

 • Použijte svůj vlastní rozum. Cokoli z toho, co jsem tu napsal, se může ukázat jako absolutní nesmysl.

Jan Vaněk


Generálka - neobvyklé jevy při zatmění slunce 11.8.99 v Mostě:

 • Tržnice za poštou byla od rána opuštěna.

 • Silný déšť kolem poledne.

 • Výpadek proudu kolem 12:30. Poškozen jeden počítač.

 • Česká spořitelna nečekaně přečíslovala účty. (11.8. doručen první výpis)