Pište nám Kdo jsme Dokumentace
Home

Leden 2002 Zákon o účetnictví

Poslední změna 06.08.2006

 

Nahoru
Září 2002 Přečíslování
Květen 2002 Co je nového
Leden 2002 Nová verze
Leden 2002 Zákon o účetnictví
Leden 2001 Nová verze
Červenec 2001 spotřební daň
Leden 2001 legislativa
Rok 2000 obecně
Rok 2000 v programu
Duben 2000 Nová verze
Září 1999 Nová verze
Chip CD 5/00
Duben 2000 spotřební daň
Duben 2000 DPH
Leden 2000
Řijen 99 Nemocenské dávky
Červenec 99 spotřební daň

Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele a nový zákon o účetnictví od 1.1.2002

Upozornění na některé změny zákonů.


Co se změnilo:

  • Byl vydán nový zákon o účetnictví a nové postupy účtování pro podnikatele pro rok 2002.

Podrobněji:

  • Nová účetní osnova a postupy účtování pro podnikatele přináší pro každodenní práci menších firem jen nevýznamné změny. Prakticky se projeví zrušení účtů 018 a 028 (drobný majetek), které přechází pod účty 01x (obvykle 013) a 022. Dále přechází řada případů z mimořádných nákladů pod provozní.

  • Zásadně se mění účetní postupy, související s finančním majetkem a různými druhy přeměny podniku - fůze, restrukturalizace, koupě podniku a další. Pokudy se Vás tyto okruhy týkají, věnujte novým postupům mimořádnou pozornost.

  • Zákon o účetnictví přináší řadu úprav, které opět nejsou pro každodenní práci zásadní. V zákoně jsou zrovnoprávněny papírové a elektronické doklady - zde se nabízí možnost podstatné úspory papíru. 

  • Běhěm roku 2002 se také začne prakticky uplatňovat zákon o elektronickém podpisu, který bude významný především v komunikaci s úřady. Obě oblasti budeme sledovat a o průběžně Vás informovat.

  • Obecnější termín "okamžik" ze zákona o účetnictví je v postupech účtování stanoven jako den - není tedy třeba zpřísňovat datování dokladů.