Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Některé potíže

 

Nahoru
Některé potíže
Čeština

Některé potíže při instalaci


Program se při prvním startu pokusí opravit povolený počet souborů FILES. Po opakovaném spuštění systému se pokus vždy opakuje a některé aplikace odmítají pracovat.

  1. Windows ME: Pod tímto systémem nelze nastavit počet souborů v CONFIG.SYS. Je třeba v souboru SYSTEM.INI zadat do sekce [386Enh] řádek PerVMFiles = 70 nebo větší.

  2. Příliš složitý soubor CONFIG.SYS nebo různé další potíže s nastavením parametrů systému. Zavolejte nás. 

Po instalaci se program nespustí nebo jen problikne se zprávou "nelze nalézt požadovanou verzi FoxPro"

  1. Příčinou je obvykle nedostatek paměti nebo její chybné nastavení. Postup se liší podle operačního systému:

  2. MS DOS: Povelem MEM zkontrolujte nastavení paměti a upravte konfiguraci paměti. V souboru CONFIG.SYS musí být povel DEVICE=path\HIMEM.SYS a povel DEVICE= path\EMM386.EXE RAM případně s dalšími parametry. Nastavení EMM386.EXE platí pro systém MS Dos 6.2x, u starších verzí to bývá složitější.

  3. V počítačích s méně než 4MB paměti jsou nutná další nastavení - konzultujte. V počítači s méně než 2MB nelze program provozovat.

  4. Windows 9x: Vyhledejte v adresáři C:\Deka25 soubor D25W.bat. Stiskněte na něm pravé tlačítko myši a vyberte Vlastnosti. Nastavte paměť XMS na "Automaticky" nebo na více než 8MB. Zkuste program znovu spustit pomodí D25w.bat.

  5. Windows 2000 nebo Windows NT: Stáhněte si soubor D25w.pif (2kB) a umístěte jej do adresáře C:\Deka25. Program startujte tímto souborem. Soubor si můžete připravit sami tak, že přejmenujete soubor D25w.bat na D25w.exe a nastavíte vlastnosti obdobně, jako pro Windows 9x. Poté soubor přejmenujete zpět a upravíte odkaz na program ve vlastnostech souboru D25w.pif.

Program se nespustí - je v jiném adresáři, než je C:\Deka25

  1. Je třeba opravit povel Path v souboru D25.bat, resp. D25w.bat tak, aby ukazoval na správné adresáře.

Instalace je v pořádku, ale program po spuštění havaruje.

  1. Nejdříve zkontrolujte, zda jste program nespustili dvakrát a zda má dostatek paměti - viz výše. Při prvním spuštění program někdy upraví soubor Config.sys a upozorní Vás na to.

  2. Na některých počítačích s novějšími verzemi Windows 95 nebo 98 program odmítá korektně pracovat. Dá se to obejít, ale univerzální recept zatím neexistuje, kontaktujte nás.


 Pokud Vám tento postup nevyhovuje, bude nejjednodušší nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Připravte si pro to stručný popis Vašeho systému a počítače a opis souborů AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS.