Mzdy - Parametry mezd

Parametry programu

Tyto parametry se použijí především při přípravě mezd. Přitom jsou uloženy do parametrů příslušného měsíce a nadále se v tomto měsíci nepoužívají. Hodnoty těchto parametrů se použijí také tam, kde není možné vycházet z určitého měsíce, například u některých sestav za delší období. Pro roční zúčtování se použijí parametry, platné v prosinci příslušného roku. Je - li určitá hodnota uložena na více místech (například příplatek za přesčas, použije program v první řadě hodnotu ve výplatnici, pak hodnotu z měsíce, resp. osobní karty a teprv až když to jinak nejde hodnotu z parametrů programu.

Hodnoty, spojené s měsícem

Každý měsíc má vlastní kopii převážné většiny parametrů. Tyto hodnoty vzniknou při vytvořené výplatnic pomocí Special-Příprava mezd a opravují se pomocí Special-Měsíční konstanty. Změny hodnot se nepromítnou do výpočtu ihned, ale až při opravě nebo tisku výplatnic. Od verze 2.52 se změna počtu pracovních dnů a svátků nepromítá do výplatnic, protože ty mají své hodnoty uloženy ve vlastních konstantách.

Konstanty, platné v roce ... měsíci ... verze ...: Rok, měsíc a verze programu, kterou byl měsíc zpracován.

Denní pracovní doba: Obvyklá denní pracovní doba v hodinách.

Počet pracovních dnů: Počet pracovních dnů v měsíci ve dnech. Při přípravě mezd se přenese do všech výplatnic.

Počet svátků: Počet svátků v měsíci ve dnech. Pro hodinou mzdu se přenese do výplatnice k výpočtu náhrady za svátky.

Sociální zabezpečení: Údaj o velké organizaci a procenta odvodů. Údaje o výši dávek nemocenského pojištění jsou ignorovány.

Zdravotní pojištění: Procento odvodů pojištění a minimální základ. Použije se při každém přepočítání výplaty.

Daň ze závislé činnosti: Počet stupňů, limity jednotlivých stupňů a procento daně pro jednotlivé stupně. Použije se při všech výpočtech v daném měsíci. 

Bankovní spojení

Zde se zadávají čísla účtů, které jsou použity při tisku příkazu k platbě pro odvod zálohy na daň, daně zvláštní sazbou a sociálního pojištění. Navíc je možné vyplnit i dva sběrné účty pro srážky větších organizací, realizované tímto způsobem po dohodě s příslušnou bankou (obvykle jde o Českou spořitelnu). Do jednotlivých sloupců vyplňte:

Účel platby: Ve sloupci je uvedeno, na co se účet použije. Sběrné účty se používají obvykle pro odvod srážek trvalým příkazem u České spořitelny nebo pro odvod příspěvků odborů.

Číslo účtu: Bankovní účet ve tvaru Předčíslí-číslo/banka.

K.s.: Určený konstantní symbol

Var. symb: Určený variabilní symbol platby.

Seznam zdravotních pojišťoven: mezerníkem lze tuto položku otevřít a pracovat se seznamem zdravotních pojišťoven.

Plat: Způsob platby, který je použit ve srážkách zaměstnanců pro tento sběrný účet. Pokud je prázdný, účet se nepoužije.


Předchozí část Obsah příručky Následující část