Mzdy - Osobní karty

Položky osobních karet

Osobní karty obsahují základní údaje o všech zaměstnancích. Jsou seřazeny podle osobních čísel a nedají se rušit. Zvláštní význam má osobní karta s číslem nula. Pokud ji vytvoříte, bude použita jako vzor pro ostatní nově zakládané karty včetně přídavků a srážek. Kartu nula nelze použít pro výpočet mezd, ale jen pro tento účel. Položky, označené ** lze zadávat až při opravě už existující osobní karty. Podrobný popis údajů, zadávaných ve formě seznamu, je uveden v další části.

Základní údaje

Mzdy, průměry, náhrady, dávky, srážky

Pojištění

Zdanění

Mezerníkem se zobrazí dialog pro přesné určení výpočtu daně ze závislé činnosti. Opět vyplníte platné obvyklé údaje pro zaměstnance:

Práce s osobními kartami

Základní nabídka

Přehled slouží k zobrazení více karet a jejich rychlému hledání. Každá karta se zobrazí na jednom řádku a Vy můžete v seznamu listovat šipkami a klávesami PgUp a PgDn. Po stisknutí Enter se vrátíte do podrobného zobrazení a zobrazí se ta karta, kterou jste si vybrali. V přehledu můžete použít pro hledání také klávesu F5.

Další, Předchozí slouží k listování osobními kartami po jedné kartě. Karty jsou seřazeny podle osobního čísla.

Oprav slouží k opravě osobní karty, která je právě na obrazovce. Údaje, které nejsou detailně rozepsány, lze opravit po "rozsvícení" příslušného políčka a stisknutí mezerníku.

Nový vytvoří novou osobní kartu - nabídne prázdný formulář, který postupně vyplníte. Pokud existuje osobní karta s číslem nula, jsou v nové kartě nabídnuty jako standardní údaje z této karty.

Pozor. Osobní číslo můžete použít libovolné, ale později již nejde zrušit. Z programových důvodů není možné ihned zadat všechny podrobné údaje, ale je možné je zadat až později pomocí Oprav.

Poznámka slouží k doplnění libovolné poznámky pro interní potřebu - poznámka se nikde netiskne. Opravenou poznámku uložíte klávesou Ctrl-W. Stisknete - li klávesu Esc, poznámka nebude změněna. Na celou obrazovku poznámku zvětšíte klávesou Ctrl-F10 a stejně ji zmenšíte na původní velikost.

Hledej slouží k vyhledání karty:

Tisk obsahuje nabídku různých sestav.

Special obsahuje různé ostatní funkce – viz dále.

Osobní karty - funkce nabídky Special

Výpočet mezd přepne program na práci s výplatnicemi. Totéž udělá klávesa F7.

Příprava mezd je nejdůležitější funkce programu. Z osobních karet připraví nové výplatnice. Program se nejdříve zeptá, pro který měsíc a rok se mají výplatnice vytvořit a kolik pracovních dnů a svátků v měsíci je. Potom si několikrát vyžádá potvrzení zadaných údajů a je - li vše v pořádku, vytvoří nové výplatnice tak, jakoby všichni pracovali naplno. Pozor na některé zvláštnosti:

Nastavení slouží k nastavení trvalých parametrů mezd

Příprava ročního zúčtování slouží k přehlednému vytvoření všech požadavků pro roční zúčtování mezd. Předpokládá se, že údaje o dřívějších a současných pracovních poměrech již byly zadány. V této funkci se na každém řádku zobrazí jeden zaměstnanec. Pomocí šipek si vyberete, pro koho chcete zpracovat roční zúčtování. Pak můžete klávesou F2 založit nebo opravit požadavek na roční zúčtování nebo klávesou Ctrl-T už existující požadavek zrušit. Při vyvolání této funkce se Vás program zeptá, zda má přepočítat existující údaje. Při odpovědi Ano se už existující požadavky přepočítají, pokud Ne, zůstanou původní hodnoty.

Úprava odpočitatelných položek se používá obvykle jednou ročně pro hromadnou změnu odpočitatelných položek zaměstnanců v osobních kartách. Pozor - ve výplatnicích se změny neprovedou. V poli Ano - Ne si určíte, které položky chcete měnit a do následujících dvou polí uvedete stávající a novou měsíční hodnotu- musí být obě nenulové. Pro položku na dítě se mění i násobky hodnot, pro ostatní pouze přesně zadaná hodnota.

Osobní karty - sestavy

Seznam je přehled nejdůležitějších údajů všech zaměstnanců.

Roční přehled obsahuje údaje o času a mzdě zaměstnance, který je právě na obrazovce.

Mzdový list vytiskne mzdový list zaměstnance, který je na obrazovce. Mzdový list obsahuje osobní údaje, údaje o dětech, o předchozích zaměstnáních, o dovolené, jednotlivé měsíční mzdy, informaci o ročním zúčtování a volitelně údaje pro sociální zabezpečení.

Roční zúčtování vytiskne přehled ročního zúčtování všech zaměstnanců za určený rok.

Roční přehledy, Mzdové listy - roční přehledy nebo mzdové listy za určené středisko nebo za celý podnik.


Předchozí část Obsah příručky Následující část