Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Prosinec 2002 Připravujeme

 

Nahoru
Unor 2006 opravená verze
Leden 2006 Nová verze
Leden 2006 Legislativa
Říjen 2005 nová verze
Unor 2005 Nová verze
Leden 2005 Nová verze
Leden 2005 Daňový bonus
Květen 2004 metodika DPH
Březen 2004 Nová verze
Leden 2004 Nová verze
Leden 2004 Legislativa
První instalace
Tisk pod Windows
Známé problémy
Historie úprav
Prosinec 2003 nová verze
Listopad 2003 Špatné zprávy
Listopad 2003 Padesátníky
Leden 2003 Nová verze
Prosinec 2002 Připravujeme
Roky 1999-2002
Odkazy

Co připravujeme nového


Co je nového:

  • Změn v legislativě je poměrně málo. Od pokusu zavést třetí sazbu DPH je klid. Pro rok 2003 zůstanou zřejmně stejné i sazby pro nemocenské dávky. Významnější je snad pouze nová definice výkazů z Finančního zpravodaje z ledna 2002.

  • Účetnictví: Zásadní úprava saldo konta. Při prakticky stejné obsluze budou vyřešeny dosavadní problémy s částečnými úhradami a bude možné přecenit devizové pohledávky podle nového kursu (vyžaduje nový zákon o účetnictví, dříve se řešilo řes rezervy).

  • Mzdy: Prakticky beze změn. Nová možnost upravit položky v ročním zúčtování.

  • Sklad: Drobné změny, významnější úpravy pro sklad pohonných hmot - nový typ skladové karty pro evidenci při 15 stupních a nový vzorec pro přepočet hustot.

Podrobněji o saldo kontu:

  • Staré saldo konto spojovalo vždy dvě položky z opačných stran téhož účtu. Nové saldo bude spojovat více položek jednoho účtu tak, aby jejich součet byl nulový (podobně, jako to je ve Fajfkování). Základní prostředky pro práci se saldem zůstanou stejné - Nové proti, Úpravy salda, sestava Závazky a pohledávky.

  • Převod dat proběhne automaticky při prvním vstupu do firmy po aktualizaci programu. Práce s novým saldo kontem může být o něco pomalejší, ale rozdíl by neměl být významný.

  • Částečné úhrady se nyní budou řešit klasicky postupným vyrovnáním pohledávky. Nebude již docházet k narůstání obratů účtů. Obdobně bude možné postupovat například při vystavení opravného dokladu k pohledávce.

  • V účetní osnově bude typ saldo konta (pasivní / aktivní) oddělen od typů účtu. Bude tedy možné mít například aktivní účet, který se bude v saldo kontu chovat jako účet závazků.