Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Leden 2005 Daňový bonus

 

Nahoru

Unor 2006 opravená verze
Leden 2006 Nová verze
Leden 2006 Legislativa
Říjen 2005 nová verze
Unor 2005 Nová verze
Leden 2005 Nová verze
Leden 2005 Daňový bonus
Květen 2004 metodika DPH
Březen 2004 Nová verze
Leden 2004 Nová verze
Leden 2004 Legislativa
První instalace
Tisk pod Windows
Známé problémy
Historie úprav
Prosinec 2003 nová verze
Listopad 2003 Špatné zprávy
Listopad 2003 Padesátníky
Leden 2003 Nová verze
Prosinec 2002 Připravujeme
Roky 1999-2002
Odkazy

Daňové zvýhodnění místo odpočitatelné položky

Od ledna 2005 jsou odpočitatelné položky na dítě nahrazeny daňovým zvýhodněním. V zákoně se mu věnují dva nové paragrafy 35c a 35d.


Srovnání odpočitatelné položky a bonusu

Výpočet vychází z uplatnění základní odpočitatelné položky po odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Minimální mzda je k 1. lednu 2005 7185Kč.

Hrubá mzda Daň bez dětí 1dítě 2004 1 dítě 2005 2 děti 2004 2 děti 2005
Snížení proti dani bez dětí (sleva+bonus)
5 000 195 195  195+305=500 *) 195 195+805 = 1000*)
10 000 840 315  500 630 840+160=1000
20 000 2425 440 500 860 1000
40 000 6911  704 500 1376 1000

*) - bonus bude pravděpodobně vyplacen až v ročním zůčtování, pokud příjmy dle §35c za celý rok přesáhnou šestinásobek minimální mzdy. Záleží na více faktorech (invalidita, pracovní doba,...)

Základní informace

 • Zavádějí se tři nové termíny - daňové zvýhodnění, sleva na dani a daňový bonus. Daňové zvýhodnění je nárok na snížení vypočtené daně. To se uplatní v první řadě jako sleva na dani. Pokud to nestačí, zbytek zvýhodnění se při splnění dalších podmínek vyplatí jako daňový bonus. Vzniklý bonus je zaměstnavatel povinnen vyplatit s tím, že o něj sníží odvod zálohy na daň.
 • Daňové zvýhodnění je 6000Kč ročně na jedno dítě ve společné domácnosti, pro děti s průkazem ZTP/P je to dvojnásobek. Ve mzdách se bude běžně pracovat s částkou 500Kč na dítě měsíčně. Prokázání nároku na daňové zvýhodnění je obdobné, jako bylo pro nárokování odpočitatelné položky.
 • Výše daňového bonusu je maximálně 30000 ročně (2500 měsíčně) na poplatníka.Pokud je měsíční bonus menší než 50Kč, nevyplácí se. Pozor - jde o pouze bonus, zvýhodnění může být vyšší.
 • Nárok na měsíční daňový bonus vzniká, pokud pracovník má zůčtovanou mzdu včetně náhrad alespoň ve výši minimální mzdy. Nárok na roční bonus vzniká, pokud má poplatník příjmy dle §35c alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Podle pokynu D274 ve finančním zpravodaji 12/1 může být minimální mzda pro účely posouzení nároku v mnoha případech podstatně menší, než současná měsíční minimální mzda 7185Kč. Předpokládám, že zde dojde časem ke změně legislativy.
 • Daňové zvýhodnění a bonus budou také součástí ročního zúčtování za rok 2005 a další. Pravidla si nastudujte sami.
 • Zaměstnanci je podnik bonus povinen vyplatit v termínu mezd. Pokud díky bonusu bude odvod zálohové daně za podnik záporný, musí podnik žádat o vyplacení finanční úřad.

Co to znamená

 • Daňové zvýhodnění je výhodnější než dřívější odpočitatelná položka pro drtivou většinu zaměstnanců. Předpokládaný dopad na státní rozpočet je kolem čtyř miliard korun.
 • Zatím si nejsem jistý, jak se bude přesně pracovat s minimální mzdou. Problém vznikne, pokud se zaměstnanec ocitne pod běžnou minimální mzdou například kvůli nemoci.
 • Zvýhodnění bude mít řadu vedlejších efektů pro rodiny s nízkými příjmy. Mimo jiné bude potlačovat práci načerno a motivovat rodiny, žijící ze sociálních dávek. 
 • O něco složitější evidence - bonus je třeba sledovat zvlášť.

Co to znamená ve mzdách Dekameron

 • Nic neměňte, poradí si to samo. Odpočitatelné položky na děti nechte tak, jak jsou.
 • Program automaticky nastaví při přechodu na novou verzi parametry a nárok na zvýhodnění podle stávajícího nastavení odpočitatelných položek.
 • Dřívější odpočitatelná položka v programu zůstane kvůli možnosti výpočtu mezd zpětně, ale bude od ledna 2005 ignorována. Obdobně bude před rokem 2005 ignorován nárok na zvýhodnění.
 • Pokud bude zaměstnanec pod měsíční minimální mzdou, budete muset ručně potvrdit nárok na bonus. Program Vás na to upozorní. Zatím si netroufám tyto situace řešit automaticky.