Mzdy - Úvod

Podpora mezd končí rokem 2006 - poslední garantovanou operací jsou mzdy za prosinec 2006.

 

Důležité upozornění:

Přestože se program obvykle dokáže vzpamatovat po různých haváriích (vypnutí proudu apod.) vlastními prostředky, je bezpodmínečně nutné pravidelně vytvářet záložní kopie.


Tato příručka NENÍ URČENA k obecnému zvládnutí mzdové tematiky. Zde uvedená metodika a příklady jsou určeny pouze pro ilustraci práce s programem a zdaleka nevyčerpávají všechny možné případy.

Dekameron - mzdy je program, určený pro menší až střední organizace. Je vhodný pro podniky do 200 zaměstnanců. Verze programu vychází z platné legislativy s respektováním jejích změn od roku 1993 včetně. Pro rok 1992 a starší program nelze použít. Pro velkou složitost mzdových předpisů pracuje běžně s obvyklými postupy, které lze mnoha způsoby modifikovat tak, že zahrnuje prakticky celý repertoár mzdových výpočtů.

Mzdy umožňují pracovat se čtyřmi typy mzdy (hodinová, měsíční, úkolová, podílová a úkol/režie) s možností neomezeného počtu příplatků a srážek. Volbou různých parametrů lze pokrýt všechny varianty a typy smluvních vztahů (pracovní poměr, dohoda o provedení práce, důchodci, statutární orgány atd.). Zákonem stanovené srážky pojištění a daně jsou počítány automaticky programem s možností použití výjimek.

Volitelně lze program nastavit pro velké organizace (plný výpočet sociálních dávek) nebo pro malé organizace (lze sledovat pouze náhradní doby). Podle nastavení poskytuje program všechny sestavy, potřebné pro běžnou agendu mzdové účtárny a sociálního zabezpečení.

Pro potřeby ročního zúčtování záloh je možné také pro každého zaměstnance zadávat informace o předchozím nebo souběžném pracovním poměru a způsob ročního zúčtování.

Verze programu Mzdy

Verze 2.52 Nyní je možné hromadně upravit odpočitatelné položky a editovat příkaz k platbě.

Úprava práce s náhradami za svátky a odlišná metodika výpočtu průměru proti dřívější verzi.

Verze 2.40 Úpravy pro lepší práci s nemocenskými dávkami a sociálním zabezpečením. Lépe podporuje dlouhodobé neschopnosti.
Verze 2.11 Ve verzi jsou proti verzi 2.0 kromě legislativních změn mnohem podrobněji propracovány některé náležitosti mezd a odstraněny nepřesnosti předchozí verze. Jde zejména o následující možnosti:
  • Osobní karty nyní obsahují všechny náležitosti, potřebné pro mzdové listy. Byl doplněn seznam dětí, dřívější příjmení a datum nástupu a ukončení zaměstnání.
  • Byl doplněn nový typ mzdy úkol/režie, vhodný především pro turnusový způsob práce.
  • Byl umožněn nový způsob zdanění zaměstnanců, kteří při dohodě kolísají kolem částky 5 000,-Kč a daní se jednou zvláštní sazbou a podruhé zálohově. Program to nyní dokáže sám změnit.
  • Mzdy nyní tisknou příkaz k úhradě pro daň, sociální a zdravotní pojištění a vybrané srážky zaměstnanců. Dosud program neumí tisknou příkaz pro inkaso a vrácení SVP a ani do budoucna s tím nepočítáme, protože očekáváme zrušení tohoto příspěvku.
  • Program nyní dokáže připravit veškeré podklady pro roční zúčtování záloh podle požadavků zákona.
  • Byly odstraněny nedostatky předchozí verze, zejména chybný výpočet měsíční hrubé mzdy při přesčasech, chybné zaokrouhlování nemocenských dávek a chybná metodika výpočtu průměrů.
  • Program je nyní lépe přizpůsoben možným změnám legislativy v tom, že řada konstant je nyní spojena s konkrétním měsícem.

Upozornění: Protože při změnách nebylo možné dodržet stoprocentní souhlas při výpočtech verze 2.0 a verze 2.11, musí program při přechodu na tuto verzi uzavřít všechna dosud zpracovaná období. Po jejich odemčení bude nutné pečlivě zkontrolovat a případně i opravit všechny mzdy tak, aby výsledné hodnoty odpovídaly původním výsledkům.

Verze 2.0 První verze mezd z počátku roku 1993. Data z této verze jsou převoditelná do pozdějších verzí, ale nelze je editovat..
   

Instalace

Pokud si nejste jisti, zda se při práci nedopustíte chyb, vytvořte si kopii mezd někde jinde a tam si vyzkoušejte vše potřebné. Je to nutné také proto, že jednou uzavřené mzdy lze jen obtížně měnit.

Pokud přecházíte na novější verzi mezd, prostudujte si pokyny k této verzi. Není - li tam nic zvláštního k instalaci mezd uvedeno, budou data automaticky převedena na novější verzi po prvním vstupu do firmy.

Poznámky k terminologii

Osobní číslo je číslo, jednou provždy jednoznačně přidělené určitému zaměstnanci. Bývá zvykem a téměř nutností, že jednou použité osobní číslo se nikdy nepoužije pro nikoho jiného. Osobní číslo je základní údaj pro vnitřní organizaci celých mezd a jednotliví zaměstnanci jsou podle nich setříděni.

Období je v tomto programu obvykle jeden měsíc. Také se používá kalendářní čtvrtletí pro výpočet průměrů a rok pro roční zúčtování záloh daně.

Velká organizace je organizace, která vyplácí sociální dávky. Dle současného stavu se organizace stává velkou po dohodě se správou sociálního zabezpečení, má - li více než 25 zaměstnanců.

Osobní karty obsahují základní údaje o zaměstnanci, které mají trvalejší charakter. Jde zejména o základní osobní údaje, typ pracovní smlouvy a způsob odměňování, údaje pro výpočet pojištění a daně. Tyto informace jsou doplněny údaji o průměrech a nároku na dovolenou.

Výpočet mezd - výplatnice je druhá polovina programu, obsahující konkrétní mzdové údaje pro jednotlivé měsíce.

Zámek je položka v osobní kartě, sloužící k "zamykání" zaměstnanců. Zaměstnanec je normálně "odemčený" - pravidelně dostává výplatu. Pokud přestane pracovat (výpověď apod.), jeho osobní karta se "uzamkne" a program mu přestane připravovat výplaty.


  Obsah příručky Následující
 část