Klávesnice

Obecně používané klávesy

Klávesy pro úpravy textů

Hledání

Klávesy se speciálním významem

Poznámky k práci s klávesnicí

Vyplňování číselných údajů: Při stisknutí klávesy Enter program ignoruje číslice, které jsou za kursorem. Při použití jiných kláves číslice za kursorem zůstávají platné. Stisk desetinné tečky zlikviduje číslice mezi kursorem a dosavadní desetinnou tečkou a srovná celou část čísla.

Potvrzování závažných operací: Důležité nebo nevratné operace se potvrzují zvláštním dotazem. Na tento dotaz nikdy není souhlasnou odpovědí klávesa Enter. Je to tak proto, aby nedošlo při delším stisku této klávesy ke schválení omylem.

Vyplňování složitého dialogu: Při vyplňování těchto dialogů omezte používání klávesy Enter na minimum. V dialogu používejte především klávesu Tab pro posun na další pole a mezerník pro změnu hodnoty. Klávesa Enter funguje na různých přepínačích dialogu jako současný stisk mezerníku a tabulátoru a mění jejich nastavení.


Předchozí část Obsah příručky Následující část