Prostředí - Začínáme 1

Záložní kopie

Nikdy nezapomínejte pravidelně dělat záložní kopie Vašich dat. Vše ostatní můžete získat jinde, ale Vaše data máte jen Vy.

Jednoduchý postup pro vytvoření záložní kopie na disketu A: jsou povely:

C:
CD \DEKA25
ZALOHA A:

Tímto postupem vytvoříte záložní kopii všech Vámi pořízených dat. Podrobnější informace o vytváření záloh naleznete v Prostředí - technické záležitosti.

Začínáme - úplné minimum

Spuštění programu Dekameron

Ve standardní instalaci se program startuje z adresáře DEKA25 programem D25.BAT. Způsob startu lze mnoha způsoby modifikovat podle potřeb - viz Prostředí - technické záležitosti.

Po spuštění

Je - li zapnuta práce s oprávněními uživatelů, následuje obrazovka pro zadání Vašeho identifikátoru a hesla. Teprve poté můžete pracovat dál. Upozornění: Pokud není práce se jmény uživatelů zapnutá, tento dialog chybí. Heslo se nikdy nevypisuje. Při překlepu v heslu program ihned končí práci.

 

Následuje vlastní vstup do programu a výběr firmy, se kterou chcete pracovat - zde je vzorová firma a "pokusná" firma Příklady. Pomocí šipek vyberte firmu a klávesou Enter ji spustíte.

Poslední dvě volby mají zvláštní účel. Volba = KONEC = ukončuje práci s celým programem, volba Systémové operace slouží k zavádění firem, definici tiskáren a dalším zvláštním operacím. Tato volba nebývá dostupná každému.

Vždy, když se dostanete na tento seznam firem, je program téměř dokonale vynulován a můžete bez obav přeskakovat z jedné firmy do druhé.

Vlastní nabídka Dekameronu pro firmu

Tato nabídka obsahuje čtyři základní položky:

Aplikace obsahují seznam připojených samostatných aplikací, jako je například účetnictví.

Číselníky obsahují standardní moduly číselníků, zejména adresář, číselník středisek a číselník zakázek.

Pomocné obsahuje zvláštní funkce, sloužící například k prohlížení tisků, změně oprávnění uživatelů, nastavení parametrů firmy a další.

Konec končí práci ve firmě a vrací se do seznamu firem.

V základní nabídce se pohybujete pomocí šipek a klávesou Enter vybíráte to, co chcete dělat. Dostanete - li se někam, kam nechcete, máte obvykle možnost beze škod uniknout klávesou Esc.


Předchozí část Obsah příručky Následující část