Účetnictví - Styk s bankou

Upozornění: Tato část účetnictví není od dubna 2000 nadále udržována a je nahrazena modulem Finance.

Styk s bankou je funkce, sloužící především k vystavování příkazů k platbě. Spolupracuje se saldo kontem. Doplňková možnost je úschova seznam opakovaných plateb. V rozšířené verzi lze kromě papírových příkazů zadávat příkazy pomocí diskety nebo modemu. Následující popis platí pro standardně dodávanou verzi. V síťové verzi může se stykem s bankou pracovat současně jen jeden uživatel.

Příkaz k platbě

Příkaz k platbě vystaví klasický příkaz. Současně příkaz uloží do archivu a označí závazky, na které byl příkaz vystaven. Nejdříve vyplňte:

Vlastní příkaz k platbě se tvoří v následující nabídce. Na posledním řádku je nápověda s klávesami pro výběr plateb a také celková částka vybraných plateb. Seznam se ovládá klávesami:

Po ukončení výběru klávesou Esc následuje po dotazu tisk příkazu a jeho uložení do archivu. Vybrané závazky jsou označeny příznakem, který je vidět v sestavě Závazky/pohledávky - ve sloupci zaplaceno se vytiskne "PP".

Vzory opakovaných plateb

Vzory opakovaných plateb slouží jako archiv položek, které je nutné opakovaně platit, aniž by pro ně musela být faktura - leasingové splátky, pojištění, zálohy na elektřinu, DPH a další. Práce s touto funkcí je v podstatě stejná, jako s vytvářením příkazu k platbě. Rozdíl je v tom, že místo tisku se vybrané platby uloží do seznamu plateb pod jménem, které uvedete. Přesný postup je následující:

Pokud chcete připravit novou "hromádku" vzorů plateb, nejdříve tyto položky vytvořte pomocí Ctrl-N a označte klávesou F4, jako byste je chtěli zaplatit. Až jsou všechny položky označené k zaplacení, stiskněte Esc. Po dotazu, zda skutečně chcete položky uložit do opakovaných, následuje požadavek na jméno této "hromádky". Odpovězte nějakým vhodným jménem. Pod tímto jménem budou položky nabízeny při další práci s bankou.

Pokud potřebujete změnit již existující vzory, postupujte obdobně. Upravte klávesou F2 a klávesou F4 označte k zaplacení všechny platby, které chcete uložit pod jedním jménem, a potom toto jméno při ukládání zadejte přesně stejně. Původní seznam s tímto jménem bude po dotazu zničen a nahrazen novým.

Pokud potřebujete některou "hromádku" zničit, postupujte zpočátku stejně, jako při opravě. Po dotazu, zda program může původní "hromádku" přepsat, odpovězte Ne a na následující dotaz "Mám tuto skupinu vymazat" odpovězte Ano.

Pozor. Při práci se vzory opakovaných plateb označit k zaplacení přesně to, co chcete mít uloženo ve vzorech pod jedním jménem.

Ostatní funkce pro styk s bankou

Kopie příkazu z archivu opakovaně vytiskne příkaz k úhradě s novým termínem splatnosti. Lze vybrat ze dvou variant:

Parametry styku s bankou ve standardní verzi nemá význam.

Vyčisti archiv vymaže z archivu plateb příkazy s termínem platby do uvedeného data.


Předchozí část Obsah příručky Následující část