Prostředí - Číselníky

Adresář

Adresář je nejpoužívanější číselník. Slouží obvykle k ukládání adres obchodních partnerů. Je dostupný v potřebné míře ze všech míst programu, které jej používají. Položky v adresáři jsou jednoznačně identifikované desetiznakovou zkratkou, která se volí zcela libovolně, obvykle mnemotechnicky. Podle zkratek je také celý adresář setříděn.

Zvláštní význam má adresa se zkratkou *FIRMA, která obsahuje vlastní adresu firmy. Název firmy a IČO z této adresy je tištěno v záhlaví většiny sestav, poskytovaných programem.

Položky jedné adresy

Obecně v celé adrese je povinná jedině zkratka. Všechny ostatní hodnoty můžete vyplnit nebo změnit kdykoli později. Je dobré mít v adresáři jednu prázdnou adresu.

Následující položky jsou významné jen pro skladovou evidenci:

Doplňující položky:

Práce s adresářem

Adresář se otevře volbou Číselníky-Adresář v hlavním menu programu. Poté se zobrazí v horní části přehled existujících adres a v dolní části nejdůležitější hodnoty adresy, na kterou právě ukazuje kursor. V přehledu se můžete pohybovat směrovými klávesami nebo pomocí myši. Pro hledání lze použít klávesu F5 pro vyhledání podle zkratky nebo klávesu Ctrl-F pro vyhledání podle zadaného textu v přehledu. Klávesa Ctrl-G hledá znovu totéž, co jste naposled hledali pomocí Ctrl-F.

Práce s adresářem jsou v horním řádku v menu, které oživíte klávesou F10 nebo Alt. Nápověda na posledním řádku Vám nabízí další klávesy na nejčastější operace. Práce s adresářem se končí klávesou Alt-K nebo volbou Konec.

Nabídka Změny - v této nabídce jsou operace s jednou adresou.

Nabídka Hledej - v této nabídce jsou funkce pro hledání a třídění adresáře.

Parametry funkcí Hledej a Nastav výběr

Do nabídky parametrů hledání se vyplní jeden či více požadavků. Program pak vybere adresy, pro které jsou splněny všechny požadavky. Výběr z obrázku například vybere všechny firmy z Mostu, které mají účet u České spořitelny. Do jednotlivých políček lze vyplnit:

Nabídka Tisk

V této nabídce jsou shromážděny různé tisky z adresáře.

Nabídka Manipulace

V této nabídce jsou funkce, týkající se celého adresáře.

Nabídky Nástroj, Edit a Okno

Nabídka Nástroj je popsána v části Trvale dostupné funkce . Nabídky Edit a Okno zajišťují některé vnitřní funkce programu a nepoužívají se.

Číselník středisek

Číselník středisek je setříděn podle čtyřznakového označení střediska. Některé části programu Dekameron (mzdy, sklad) vyžadují povinně označení střediska, a to i v případě malé firmy. Proto je potřebné mít v číselníku alespoň jednu položku. Do popisu střediska se zapisují následující položky:

Číselník zakázek

Zakázky se používají na nejrůznější věcí, například označování větších akcí, sledování spotřeby PHM jednotlivých vozidel a podobně. Zakázka je určena dvanáctiznakovým číslem zakázky (smí obsahovat i písmena), podle kterého je celý číselník setříděn. Ostatní údaje jsou popisné.

Číselník měn

Číselník měn slouží pro práci s cizími měnami a DPH především v účetnictví.

Měna je jednoznačné označení měny nebo typu DPH.

Popis je bližší popis pro nápovědu.

Označení v tisku se použije tam, kde se má vytisknout peněžní hodnota včetně jména měny (položky typu "celkem k úhradě" apod.

Obvyklý kurz je obvyklá nebo jediná přípustná hodnota kurzu této měny. Hodnoty mimo rozsah 0,05 až 50 se musí zvlášť potvrdit.

Typ měny určuje, jak se měna přepočítává na koruny a jak se může měnit kurz:

Poznámky slouží pro libovolné doplňující údaje.

Ostatní číselníky

Podle připojených aplikací mohou být dostupné i další číselníky. Vždy jsou dostupné materiálové číselníky - SKP, JKPOV a harmonizovaný číselník - celní sazebník. Tyto číselníky není nutné používat. Ovládání všech číselníků je obdobné a jsou - li využívány některými aplikacemi, jsou potřebné věci popsány v dokumentaci příslušné aplikace.


Předchozí část Obsah příručky Následující

 část